Biologinės įvairovės išsaugojimas: ES priemonės (videoreportažas) 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Siekdama išsaugoti nykstančias rūšis ir žmonių gyvybę, ES nori atkurti žemyno biologinę įvairovę. Sužinokite daugiau peržiūrėję videoreportažą.

2020 m. gegužę Europos Komisija pristatė ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m. skirtą kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais ją saugant ir atkuriant, skatinant įvairių aplinkos, ekonomikos ir socialinių sričių pokyčius.

2021 m. birželio mėn. plenarinės sesijos metu EP priėmė poziciją dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 2030 metų ir nurodė, kad strategijos įgyvendinimas turi būti suderintas su kitomis Žaliojo susitarimo strategijomis.


Daugiau apie biologinės įvairovės svarbą skaitykite čia.


2030 m. biologinės įvairovės strategija

Tikslų nustatymas ir gamtos atkūrimas

EP nariai mano, kad yra būtinas ES gamtos atkūrimo planas. Jie kartoja raginimą užtikrinti, kad iki 2030 m. bent 30 proc. ES sausumos ir jūrų taptų saugomomis teritorijomis, o trečdalis jų, įskaitant visus ES išlikusius pirmykščius miškus ir sengires, būtų dar griežčiau saugomos.

Kova su vabzdžių apdulkintojų mažėjimu


EP nariai pabrėžė, kad vabzdžių apdulkintojų mažėjimas kenkia ne tik biologinei įvairovei, bet ir kelia grėsmę maisto pakankamumui ir ragina skubiai peržiūrėti ES iniciatyvą dėl vabzdžių apdulkintojų. Į persvarstytą iniciatyvą turėtų būti įtraukta nauja ES vabzdžių apdulkintojų stebėsenos sistema, kurioje būtų numatytos griežtos priemonės, aiškūs tikslai ir rodikliai.

Miestų žalinimo platformos nauda


Pranešime nurodoma, kad miestų žalinimo platforma gali paremti biologinę įvairovę. Europarlamentarai pritaria ES miestų žalinimo platformos kūrimui ir ragina Komisiją nustatyti konkrečius, ambicingus tikslus miesto biologinei įvairovei didinti.

Žemės ūkio poveikio mažinimas


EP nariai pozityviai įvertino 2030 metų tikslą 25 proc. žemės ūkio paskirties žemės skirti ekologiniam ūkininkavimui.

Jie taip pat pritarė Komisijos tikslams mažinti:

  • kenksmingų chemikalų naudojimą;
  • trąšų naudojimą;
  • maistinių medžiagų nuostolius.


ES priemonės


Iki šiol ES pastangos gerinti biologinę įvairovę buvo vykdomos pagal 2010 m. įvestą 2020 m. biologinės įvairovės strategiją.

2020 m. biologinės įvairovės strategija apima šias direktyvas ir programas:

  • Paukščių direktyva siekiama apsaugoti 500 natūraliai ES paplitusių laukinių paukščių rūšis;
  • Buveinių direktyva užtikrina įvairių retų, nykstančių ar endeminių gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimą, įskaitant daugiau kaip 200natūralių buveinių tipus;
  • „Natura 2000“ yra didžiausias ekologinis tinklas pasaulyje, kuris apima pagrindines retų ir nykstančių paukščių rūšių veisimosi ir lizdaviečių vietas bei retas natūralių buveinių rūšis;
  • ES iniciatyva dėl apdulkintojų siekiama išspręsti vabzdžių apdulkintojų populiacijų mažėjimo ES problemą ir prisidėti prie viso pasaulio pastangų jas išsaugoti.*

Daugiau apie nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis Europoje skaitykite čia.


* 2019 m. gruodį EP nariai sukritikavo Europos Komisijos pristatytą ES iniciatyvą dėl vabzdžių apdulkintojų apsaugos kaip „nepakankamą“. EP siūlo skirti daugiau lėšų tyrimams, kurie nustatytų bičių populiacijos mažėjimo priežastis, bei sukurti bičių kolonijų stebėjimo mechanizmus, kad būtų galima įvertinti įgyvendinamų priemonių sėkmę.