„Anglies dioksido nutekėjimas“: EP siekia apmokestinti ES importą anglies dioksido mokesčiu 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas siekia ambicingų priemonių kovoje su „anglies dioksido nutekėjimu“ – ES bendrovių polinkiu perkelti veiklą į valstybes, mažiau ribojančias taršą.

©AFP/INTERPRESS  

Mažiau ambicingos šalys gali pakenkti ES pastangoms sumažinti anglies dvideginio išmetimą ir siekį iki 2050 m. tapti klimatui neutraliai. Siekdami apsaugoti ES gamintojus nuo Rusijos karo prieš Ukrainą padarinių ir paskatinti ES nepriklausiančias valstybes stiprinti kovą su klimato kaita, EP nariai siūlo įvesti pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą (angl. CBAM), pagal kurį būtų taikomas anglies dioksido mokestis tam tikrų prekių importui iš tam tikrų trečiųjų šalių.

Kaip veiktų šis mokestis? 
  • Mokesčiai būtų imami už produktus iš šalių, kuriose galioja mažiau griežtos taisyklės nei ES, o tai turėtų užtikrinti, kad importuojamos prekės nebūtų pigesnės už lygiavertį ES pagamintą produktą. 

Atsižvelgiant į riziką, kad labiau teršiantys sektoriai perkels gamybą į šalis, kuriose šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apribojimai yra lengvesni, šis mokestis galėtų būti esminis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ETS) papildymas.

Esamos priemonės

Pagal prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą (ETS), numatančią finansines paskatas išmetamų teršalų kiekio mažinimui, elektrinės ir pramonės įmonės turi gauti leidimus už kiekvieną išmetamą CO2 toną. Šių leidimų kainai įtaką daro paklausa ir pasiūla. Dėl ekonominės krizės sumažėjo jų paklausa, taigi ir jų kaina, kuri dabar yra tokia maža, kad įmonės nėra motyvuotos investuoti į ekologiškas technologijas.

Europos Parlamento siūlymai

2022 m. birželio mėn. EP patvirtino pranešimą, kuriame nustatė savo poziciją deryboms su ES Taryba. Pranešime raginama į pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą (angl. CBAM) įtraukti daugiau produktų, tokių kaip plastikas ir vandenilis.

Iki 2032 m. CBAM turėtų apimti visą energetikos sektorių ir daug energijos vartojančią pramonę, kuriai ir toliau skiriama daug nemokamų leidimų ir kuri vis dar sudaro 94 proc. Sąjungos pramonės išmetamųjų teršalų.

Jie pabrėžia, kad ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas turėtų būti skirtas vien klimato srities tikslams siekti ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai mažinti. Jis neturėtų būti netinkamai naudojamas kaip protekcionizmo didinimo, nepateisinamos diskriminacijos ar apribojimų nustatymo priemonė.

EP nariai taip pat pritaria Komisijos siūlymui naudoti iš CBAM gautas pajamas ES biudžete kaip naujus nuosavus išteklius ir prašo Komisijos užtikrinti visišką šių pajamų panaudojimo skaidrumą.

Šis pasiūlymas yra pasiūlymų rinkinio, kuriuo ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių politika pertvarkoma taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m., dalis.

EP nariai taip pat nori, kad šis mechanizmas būtų įgyvendintas greičiau – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2026 m. Mechanizmas turėtų būti galutinai įgyvendintas iki 2032 m.

Sužinokite daugiau apie ES atsaką į klimato kaitą ir jos vaidmenį klimato derybose.