Kaip panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą? (videoreportažas) 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas siūlo veiksmus, skirtus panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą siekiant klestėjimo ir lygybės visuomenėje.

Nors vienodo užmokesčio už tokį patį darbą principas yra įtvirtintas ES sutartyje, bendras vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES tebėra 13 proc.

Sausio 30 d. EP nariai priėmė rezoliuciją, kurioje siūlo nustatyti konkrečius įpareigojimus ES šalims įgyvendinti vienodo užmokesčio už tą patį darbą principą.

Šis principas tapo kovo 5 d. Europos Komisijos pristatytos naujosios Europos lyčių strategijos pagrindu.

Vienodo darbo užmokesčio sprendimai: privalomi tikslai ir skaidrumo priemonės


2022 m. balandžio mėn. Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl darbo užmokesčio skaidrumo taisyklių, bet paragino, kad jos būtų platesnės.

EP nori, kad įmonės, kuriose dirba nuo 50, o ne nuo 250 darbuotojų, kaip siūlė Komisija, būtų įpareigotos:

  • atskleisti informaciją, kuri palengvina darbo užmokesčių palyginimą;
  • teikti duomenis apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus;
  • parengti lyčių lygybės veiksmų planą, jei skirtumas yra ne mažesnis kaip 2,5 proc.;
  • uždrausti darbo užmokesčio slaptumą.


Parlamentas yra pasirengęs pradėti derybas su ES vyriausybėmis. Taryba savo derybinę poziciją patvirtino 2021 m. pabaigoje.

Kova su pagrindinėmis nevienodo užmokesčio priežastimis


Siekiant pašalinti esmines darbo užmokesčio skirtumų priežastis, Parlamentas ragina ES nares investuoti į ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas, taip pat į šeimos kūrimui palankią darbo tvarką, kuri užtikrintų vienodas galimybes moterims dalyvauti darbo rinkoje.

2021 m. sausio 21 d. priimtoje rezoliucijoje dėl ES lyčių lygybės strategijos EP nariai paragino Komisiją pateikti ambicingą naują lyčių darbo užmokesčio skirtumo mažinimo veiksmų planą, kuriame valstybėms narėms turėtų būti nustatyti aiškūs tikslai, kaip sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą per ateinančius penkerius metus.


EP nariai taip pat ragina nuo ankstyvo amžiaus skatinti mergaites mokytis verslumo, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir informatikos, kovoti su esamais švietimo stereotipais bei užtikrinti, kad moterys lengviau įsitrauktų į besivystančius ir gerai apmokamus darbo sektorius. Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis moterų švietimas turėtų užtikrinti joms prieigą prie aukštos kokybės darbo vietų ir galimybių.

Sužinokite daugiau apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus ES.

Pensijų skirtumų sumažinimas


Siekiant sumažinti moterų ir vyrų pensijų skirtumus, kurie yra du kartus didesni nei atlyginimų skirtumai ES, europarlamentarai ragina priimti vyresnio amžiaus moterims palankias įstatymų nuostatas, pavyzdžiui, numatyti priemokas už vaikų priežiūros laikotarpius, taip pat pakankamą minimalią pensiją ar pragyvenimui skirtą paramą.

Daugiau apie moterų teises: