Bendra žemės ūkio politika: kaip ES remia ūkininkus? 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

ES žemės ūkio politika yra susijusi su įvairiomis sritimis, tokiomis kaip parama ūkininkams ir aplinkos apsauga. Sužinokite daugiau apie ES žemės ūkio istoriją ir ateitį.

Kas yra bendra žemės ūkio politika?


ES remia ūkininkavimą vykdydama bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Ši politika buvo įkurta 1962 m. ir tapo keleto reformų pagrindu, siekiant, kad žemės ūkis būtų teisingesnis ūkininkams ir tvaresnis.


ES yra maždaug 10 mln. ūkių, o žemės ūkio ir maisto sektoriai kartu sukuria beveik 40 mln. darbo vietų.


Žiūrėkite mūsų BŽŪP laiko juostos videoreportažą ir sužinokite, kaip vystėsi žemės ūkio politika.


Kaip yra finansuojama BŽŪP?


BŽŪP yra finansuojama iš ES biudžeto. Pagal 2021–2027 m. ilgalaikį biudžetą, žemės ūkiui skirta 386,6 mlrd. eurų. Biudžetas yra padalintas į dvi dalis:

  • 291,1 mlrd. eurų – Europos žemės ūkio garantijų fondui (EŽŪGF), kuris teikia paramą ūkininkams;
  • 95,5 mlrd. eurų – Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuris teikia paramą kaimo vietovių, klimato politikos ir gamtos išteklių valdymui.


Kokia yra žemdirbystės situacija šiandien?

COVID-19 paveikė ūkininkus ir žemės ūkio sektorių, o ES įvedė konkrečias priemones pramonei ir pajamoms remti. Dėl vėluojančių biudžeto derybų, dabartinės BŽŪP lėšų panaudojimo taisyklės galioja iki 2023 m. Siekiant apsaugoti ūkininkų pajamas ir užtikrinti žemės ūkio produkciją, buvo įvestas pereinamasis laikotarpis.

Sužinokite daugiau apie ES žemės ūkio pramonės statistiką.


Ar reforma užtikrins aplinkai žalos nedarančią ES žemės ūkio politiką?


ES žemės ūkio pramonė yra atsakinga už maždaug 10 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Po susitarimo su Taryba, EP nariai teigė, kad po reformos turėtų būti sukurta ekologiškesnė, teisingesnė ir skaidresnė ES žemės ūkio politika. Parlamentas nori susieti BŽŪP su Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos, tuo pačiu didindamas paramą jauniems ūkininkams ir mažiems bei vidutiniams ūkiams. Parlamentas pritarė naujai žemės ūkio reformai 2021 m. lapkričio mėn., o ji įsigalios 2023 m.

Nauja žemės ūkio politika:

  • stiprins biologinę įvairovę ir susies ją su ES aplinkos ir klimato teisės aktais bei įsipareigojimais;
  • skirs 10 proc. tiesioginių išmokų smulkiems ir vidutiniams ūkiams;
  • sukurs krizių rezervą, kuris būtų naudojamas nestabilių kainų ar rinkos atvejais;
  • taikys nuobaudas tiems, kurie pažeis darbo taisykles.


Žemės ūkio politika yra susijusi su Europos žaliuoju susitarimu ir Europos Komisijos strategija „Nuo ūkio iki stalo“, kuria siekiama apsaugoti aplinką ir užtikrinti sveiką maistą visiems, kartu užtikrinant ūkininkų pragyvenimą.


Daugiau apie žemdirbystę: