Skaitmeninė transformacija: svarba, nauda ir ES priemonės 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Sužinokite, kaip ES padeda formuoti skaitmeninę transformaciją Europoje, kad tai būtų naudinga piliečiams, įmonėms ir aplinkai.

Dirbtinis intelektas ir superkompiuteriai netrukus pakeis įvairiausias mūsų gyvenimo sritis, nuo transporto iki sveikatos priežiūros. Europarlamentarai siekia, kad naujoji Skaitmeninės Europos programa padėtų ES išlikti naujųjų technologijų lydere ir iki 2050 m. pasiekti neutralaus poveikio klimatui tikslus.


2021 m. gegužės mėnesį EP nariai patvirtino pranešimą apie Europos skaitmeninės ateities formavimą, kuriame ragina Komisiją toliau spręsti skaitmeninės transformacijos keliamas problemas, geriau išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamas galimybes, pagerinti dirbtinio intelekto naudojimą ir skatinti skaitmenines inovacijas ir įgūdžius.

ES skaitmeninių prioritetų finansavimas


Skaitmeninimas yra svarbi ES politikos dalis. Skaitmeniniai sprendimai teikia svarbias galimybes ir yra būtini užtikrinant Europos atsigavimą ir konkurencingumą pasaulio ekonomikoje. ES ekonomikos atkūrimo plane reikalaujama, kad valstybės narės bent 20 proc. 672,5 mlrd. eurų vertės atkūrimo ir atsparumo priemonės skirtų skaitmeniniam perėjimui.


Investicinėse programose, tokiose kaip į mokslinius tyrimus ir inovacijas orientuotoje „Horizontas Europa“ ir į infrastruktūrą orientuotoje Europos infrastruktūros tinklų priemonėje, taip pat nemažai lėšų yra skiriama skaitmeninei pažangai.

„Skaitmeninės Europos“ programa


2021 m. balandžio mėnesį Parlamentas priėmė Europos skaitmeninės transformacijos programą. 7,6 mlrd. eurų vertės „Skaitmeninės Europos“ programa skirta remti Europos superkompiuterių ir aukštos kokybės duomenų apdorojimo infrastruktūrą (2,2 mlrd. eurų) bei didinti superkompiuterių prieinamumą sveikatos, aplinkosaugos ir saugumo sektoriuose, taip pat mažosiose ir vidutinėse įmonėse.


Tuo pačiu ši programa leis paremti dirbtinio intelekto naudojimą sveikatos bei judumo sektoriuose, versle ir viešajame sektoriuje, taip pat skatins ES valstybių bendradarbiavimą siekiant sukurti Europos duomenų erdvę. Kibernetiniam saugumui ir ES valstybių veiksmų šioje srityje koordinavimui stiprinti bus skirta 1,6 mlrd. eurų.

Saugus internetas ir platformų ekonomika


Internetinės platformos yra svarbi ekonomikos ir žmonių gyvenimo dalis. Tačiau neretai jos kelia ir didelių iššūkių. ES rengia naujus skaitmeninių paslaugų teisės aktus, kuriais siekiama skatinti konkurencingumą, naujoves ir augimą, tačiau kartu stiprinti saugumą internete, kovoti su neteisėtu turiniu ir užtikrinti žodžio laisvės, spaudos laisvės ir demokratijos apsaugą.


Skaitykite daugiau apie tai, kodėl ir kaip ES siekia reguliuoti platformų ekonomiką.


Balandžio 28 d. EP taip pat balsavo dėl naujų taisyklių, kurios užkirstų kelią teroristinio turinio sklaidai internete.

Dirbtinis intelektas ir duomenų strategija


Dirbtinis intelektas galėtų būti naudingas žmonėms, užtikrintų geresnę sveikatos priežiūrą, saugesnius automobilius ir pritaikytas paslaugas. Jis gali pagerinti gamybos procesus ir suteikti konkurencinį pranašumą Europos verslui, taip pat sektoriuose, kuriuose ES įmonės jau turi tvirtas pozicijas, tokiuose kaip žiedinė ekonomika, žemės ūkis, turizmas ir pan.


Siekdami įsitikinti, kad Europa išnaudoja visas dirbtinio intelekto galimybes, europarlamentarai ragina parengti į žmogų orientuotus dirbtinio intelekto įstatymus. Būsimi teisės aktai turėtų užtikrinti dirbtinio intelekto saugą, skaidrumą ir atskaitomybę, apsaugoti jo naudotojus nuo šališkumo ir diskriminacijos, užtikrinti jiems galimybę apginti savo teises, skatinti socialinę atsakomybę bei aplinkosaugą, taip pat apsaugoti asmens privatumą ir jo duomenis.


Skaitykite daugiau apie tai, kaip EP nariai siekia reguliuoti dirbtinį intelektą ir kaip jie nori realizuoti ES dirbtinio intelekto galimybes.


Dirbtinio intelekto vystymosi sėkmė Europoje priklauso nuo sėkmingos Europos duomenų strategijos. 2021 m. kovo 25 d. EP nariai priėmė rezoliuciją, kuriose ragina priimti europinėmis vertybėmis pagrįstus į žmones orientuotus teisės aktus, kurie išsaugotų teisę į privatumą, užtikrintų skaidrumą bei būti naudingi tiek piliečiams, tiek verslui.


Susijęs straipsnis: „Europos duomenų strategija: EP siekiai“.


Skaitmeniniai įgūdžiai ir švietimas


COVID-19 pandemija parodė, kad skaitmeniniai įgūdžiai yra svarbūs tiek darbe tiek žmonių santykiuose, tačiau taip pat atskleidė skaitmeninės atskirties apimtis ir poreikį stiprinti skaitmeninį švietimą. Parlamentas ragina, kad Europos įgūdžių darbotvarkė suteiktų piliečiams ir įmonėms galimybę maksimaliai išnaudoti technologinę pažangą.

Sąžiningas skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas


Dauguma apmokestinimo taisyklių buvo išleistos anksčiau nei atsirado skaitmeninė ekonomika. Siekiant sumažinti mokesčių vengimą, EP nariai ragina įvesti pasaulinį minimalų mokesčių tarifą ir naujas apmokestinimo teises, leidžiančias mokėti daugiau mokesčių ten, kur yra kuriama vertė, o ne ten, kur yra mažiausi tarifai.

Kibernetinis saugumas

Nuo kibernetinių atakų ligoninėse iki bandymo paveikti energijos šaltinius ir vandens tiekimą – kibernetinė grėsmė kyla pagrindinėms ir būtinosioms paslaugoms. 2021 m. lapkričio 11 d. EP nariai paragino kurti bendrus ES kibernetinės gynybos pajėgumus bei priėmė savo derybų poziciją dėl direktyvos, skirtos užtikrinti aukštą kibernetinio saugumo lygį ES.

Skaitykite daugiau apie tai, kodėl kibernetinis saugumas yra svarbus ir kokios yra pagrindinės kibernetinio saugumo grėsmės.