Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas 
ES veiksmai 

Visuomenė  Atnaujinta: 
 
Sukurta:   

Sužinokite, kaip Europos Sąjunga padeda mažinti socialinę atskirti ir kovoti su skurdu bei nedarbu.

Dalytis šiuo puslapiu: 

Straipsniai 

       

Nuo 2013 m. mažėjęs nedarbo lygis pradėjo vėl kilti 2020 m., po prasidėjusios pandemijos. Sužinokite daugiau apie ES priemones, kurios padeda mažinti nedarbą ir kovoti su skurdu.

       

Jaunimo nedarbas išlieka vienas pagrindinių Europos Sąjungos iššūkių. Sužinokite daugiau apie ES iniciatyvas jaunimo užimtumo skatinimo srityje.

       

ES prisideda prie visuomenės sveikatos gerinimo teikdama finansavimą ir rengdama teisės aktus. Skaitykite plačiau apie ES priemones sveikatos apsaugos srityje.

Vaizdo įrašai 

       
(Vaizdo irašo trukme:) 

       
(Vaizdo irašo trukme:) 

       
(Vaizdo irašo trukme:) 

Straipsniai 

       

Europarlamentarai pritarė siūlymams stiprinti darbuotojų teises, įskaitant dirbantiesiems tokiose platformose kaip „Uber“ ar „Deliveroo“.

Vaizdo įrašai 

       
(Vaizdo irašo trukme:) 

Straipsniai 

       

Nors Europa visada buvo viena iš lyderių lyčių lygybės ir moterų teisių srityje, moterys ES vidutiniškai vis dar gauna mažesnius atlyginimus ir pensijas bei nėra pakankamai atstovaujamos politikoje ir versle. Pirmadienį EP Moterų teisių komiteto nariai patvirtino pranešimą, kuriame ES ir jos valstybės nares raginamoms dėti daugiau pastangų užtikrinant lyčių lygybę. Daugiau apie tai – „EuroparlTV“ reportaže viršuje.

       

Smurtas dėl lyties ir smurtas artimoje aplinkoje vis dar yra dažna problema Europoje, nuo kurios labiausiai nukenčia moterys ir mergaitės. ES imasi priemonių, kad tai sustabdytų.

Vaizdo įrašai 

       
(Vaizdo irašo trukme:) 

       
(Vaizdo irašo trukme:) 

Straipsniai 

Vaizdo įrašai 

       
(Vaizdo irašo trukme:)