Komandiruoti darbuotojai: faktai ir skaičiai (infografikas) 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP siekia apsaugoti darbuotojus bei sustabdyti nesąžiningą konkurenciją ES darbo rinkoje. Pasitelkę infografiką sužinokite daugiau apie komandiruotus darbuotojus ES.

2018 m. gegužės 29 d. europarlamentarai pritarė darbuotojų komandiravimo reformai, kuria siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiojoje šalyje. Dėl naujųjų taisyklių jau sutarta su ES Taryba, todėl po formalaus patvirtinimo Parlamente ir Taryboje nebeliks kliūčių joms įsigalioti.

Kas yra komandiruoti darbuotojai?

Komandiravimas – tai konkreti tarpvalstybinio darbo mobilumo forma, kuri yra būtina siekiant užtikrinti laisvę teikti paslaugas (vienas iš bendrosios rinkos kertinių akmenų). Bendrovės gali teikti paslaugas ne tik toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusios, bet ir kitose valstybėse narėse. Todėl joms turi būti suteikta galimybė siųsti savo darbuotojus į kitą valstybę narę reikiamiems darbams atlikti.

Komandiruotas darbuotojas – darbuotojas, kurį darbdavys tam tikram laikui siunčia dirbti į kitą valstybę narę. Šie darbuotojai nėra integruojami į priimančiosios šalies darbo rinką ir jiems yra taikoma siunčiančiosios šalies socialinės apsaugos sistema.

Be ekonominių priežasčių, komandiruotėmis yra naudojamasi norint įveikti įgūdžių trūkumą ir patenkinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikį. Daugiausia komandiruotų darbuotojų dirba statybų sektoriuje – 45 proc., gamybos pramonėje – 21,8 proc., paslaugų sektoriuje – 29,4 proc., žemės ūkyje ir žuvininkystės sektoriuje – 1,5 proc.

Komandiruoti darbuotojai nėra judūs ES darbuotojai. Judūs ES darbuotojai persikelia į kitą valstybę narę, kad ilgam ar visam laikui integruotųsi į jos darbo rinką. Komandiruoti darbuotojai į kitą valstybę narę siunčiami konkretiems darbams atlikti. Jie išlieka siunčiančiosios įmonės darbuotojai, o jų darbas kitoje šalyje yra terminuotas.

Pusiausvyra tarp laisvės teikti paslaugas ir darbuotojų teisių apsaugos

Pagal dabar galiojančias 1996 m. nustatytas darbuotojų komandiravimo nuostatas, komandiruojamiems darbuotojams turi būti užtikrintos pagrindinės darbo sąlygos, susijusios su minimalia darbo užmokesčio norma, maksimaliu darbo ir minimaliu poilsio laiku, minimalia mokamų metinių atostogų trukme, darbuotojų samdymu per laikinojo įdarbinimo įmonę ir lyčių lygybe.

Per dvidešimt metų Europos Sąjungos ekonominė ir darbo rinkos padėtis gerokai pasikeitė. Bendroji rinka išaugo, o darbo užmokesčio skirtumai padidėjo, ir tokiu būdu atsirado nepageidautinų paskatų naudojantis komandiravimu išnaudoti šiuos skirtumus.

Kadangi darbdaviai neprivalo mokėti komandiruotiems darbuotojams daugiau nei priimančioje šalyje nustatytas minimalus darbo užmokestis, dažnai už tą patį darbą jiems yra atlyginama mažiau nei vietiniams darbuotojams. Europos Komisijos duomenimis, kai kuriuose sektoriuose ir valstybėse narėse komandiruoti darbuotojai uždirba iki 50 proc. mažiau nei vietos darbuotojai.

Šie skirtumai skatina nesąžiningą konkurenciją tarp vietinių ir komandiruojančių bendrovių ir trukdo sklandžiam bendrosios rinkos veikimui.

Pagrindiniai pakeitimai:


  • Komandiruotiems darbuotojams bus taikomos tos pačios darbo užmokesčio taisyklės (nustatytos teisės aktais ar kolektyvinėmis sutartimis) kaip ir vietiniams darbuotojams priimančioje šalyje.
  • Darbdavys turės sumokėti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (šie pinigai negalės būti išskaičiuojami iš darbuotojų atlyginimų).
  • Nustatyta ilgalaikio komandiravimo sąvoka. Praėjus 12 mėnesių bus laikoma, jog darbuotojas yra komandiruotas ilgam laikui (numatant galimybę šį laikotarpį pratęsti 6 mėnesiams, paslaugos teikėjui pateikus pagrįstą pranešimą). Pasibaigus šiam laikotarpiui, komandiruotam darbuotojui bus taikomi beveik visi priimančiosios šalies darbo teisės aspektai.
  • Laikinojo įdarbinimo įmonės turės garantuoti komandiruotiems darbuotojams tokias pačias sąlygas, kokios taikomos laikiniesiems darbuotojams, pasamdytiems valstybėje narėje, kurioje vykdomi darbai.
  • Sustiprintas bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu ir pažeidimais komandiravimo srityje.
  • Tarptautinio kelių transporto sektoriui šios direktyvos nuostatos bus taikomos nuo tos dienos, kurią įsigalios būsimi šiam sektoriui skirti teisės aktai.


Po naujų taisyklių įsigaliojimo ES šalys turės jas perkelti į nacionalinę teisę per dvejus metus.

Faktai ir skaičiai

2016 m. ES dirbo 2,03 mln. komandiruotų darbuotojų. Tarp 2010–2016 m. komandiruotų darbuotojų skaičius išaugo 69 proc. Visgi, palyginti su visa darbo jėga, komandiruotų darbuotojų dalis sudaro tik 0,4 proc.

Daugiausia komandiruotų darbuotojų priimančios šalys – Vokietija, Prancūzija ir Belgija (50 proc. visų komandiruotų darbuotojų).

Daugiausia darbuotojų komandiruojančios šalys – Lenkija, Vokietija ir Slovėnija.

2015 m. Lietuva komandiravo 25 tūkst. 254 darbuotojus, o priėmė 2 tūkst. 404.