Europarlamentarai pritarė Europos solidarumo korpuso steigimui 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Solidarumo korpusas padės savanoriauti siekiančiam jaunimui  

Antradienį EP pritarė tam, kad būtų įsteigtas Europos solidarumo korpusas. Jis išplės galimybes jaunimui savanoriauti ES ir prisidėti prie Europai svarbių projektų įgyvendinimo.

Jau kurį laiką 17–30 metų jaunimas gali registruotis duomenų bazėje ir siekti prisidėti prie įvairių svarbių projektų įgyvendinimo, pavyzdžiui, padėti užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms arba atsigauti po jų, teikti pagalbą prieglobsčio prašytojų centruose arba spręsti įvairias socialines problemas bendruomenėse. Šiuo metu jau yra užsiregistravę 70 tūkst. asmenų, iš jų tūkstantis – iš Lietuvos. 7 tūkst. jaunuolių, tarp jų – daugiau kaip 100 lietuvių – jau dalyvauja konkrečiuose projektuose.

Iki šiol veikusios Europos savanorių tarnybos funkcijos bus išplėstos, šiai sričiai taip pat bus skirta daugiau lėšų. 2018–2020 m. naujajai iniciatyvai numatyta skirti 375 mln. eurų, o per kitus septynerius metus – dar apie milijardą eurų.

Europarlamentarai užtikrino, kad Europos solidarumo korpusas taptų prieinamesnis specialiųjų poreikių jaunimui, pavyzdžiui, neįgaliesiems bei atskirtų bendruomenių nariams. EP nariai taip pat atskyrė savanoriavimą nuo apmokamų stažuočių bei nustatė jų maksimalią trukmę – 12 mėn. savanoriavimui ir nuo 2 iki 6 mėn. stažuotei. Be to, Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančios organizacijos privalės gauti kokybės sertifikatą, įrodantį, kad jos siūlo kokybiškas darbo vietas savanoriams.

Europos solidarumo korpuso reglamentui pritarė 519 EP narių, nepritarė 132, o susilaikė 32.

EP pranešėja Helga Trüpel (Žalieji, Vokietija) pažymėjo: „Europos solidarumo korpusas yra labai plati savanorystės programa Europos jaunimui. Ji stiprina solidarumą, atveria naujas jaunuolių tobulėjimo perspektyvas ir padeda bendruomenėms Sąjungoje bei už jos ribų. Džiaugiuosi, kad stipriname ne tik jaunimą, bet ir žmonių bei regionų solidarumą.“