Dėl COVID-19 įvesta sienų kontrolė: ką gali padaryti ES? 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Dėl koronaviruso uždarytos sienos pamažu atveriamos visoje Europoje. EP teigimu, visapusiškai veikianti Šengeno erdvė turėtų būti atnaujinta greitai ir, svarbiausia, koordinuotai.

©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Kilus koronaviruso pandemijai daugelis Europos valstybių uždarė savo sienas, tačiau gerėjant epidemiologinei situacijai ir artėjant vasaros atostogoms, šalys palaipsniui atkuria judėjimo laisvę.


EP nariai siekia, kad Šengeno erdvė kuo greičiau vėl pradėtų veikti visu pajėgumu.

Šengeno erdvė karantino metu

„Valstybės narės veikė atskirai, tad atėjo metas ES imtis priemonių, kol dar yra nevėlu ir nėra padaryta nepataisoma žala Šengenui. <...> Komisija turėtų prisiimti svarbų vaidmenį atkuriant judėjimo laisvę, pirmiausia, tokioms svarbioms kategorijoms kaip pasienio darbuotojai. Būtina koordinuoti veiksmus europiniu lygiu“, – teigia EP Piliečių laisvių komiteto pirmininkė Tanja Fajon (Socialistai ir demokratai, Slovėnija).


Pagal dabar galiojančias taisykles, valstybėms narėms yra leidžiama ribotam laikui taikyti laikinąją pasienio patikrą Šengeno erdvės viduje, iškilus grėsmei vidaus saugumui arba viešajai tvarkai. Apie tai šalys privalo pranešti Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, kuri šiuo metu registruoja nacionalines dėl koronaviruso įvestas apribojimo priemones kiekvienoje šalyje.

ES rekomendacijos dėl sienų atidarymo

Birželio 5 d. ES Vidaus reikalų ministrai patvirino, kad dauguma valstybių narių kontrolę prie savo vidaus sienų ir susijusius kelionės apribojimus panaikins iki birželio 15 d., kitos tą padarys iki šio mėnesio pabaigos. Ministrai sutarė, kad visi likę apribojimai bus grindžiami objektyviais, su sveikata susijusiais kriterijais, jie bus nediskriminaciniai ir proporcingi. Jie ir toliau glaudžiai koordinuos darbą, kuriam vadovauja Komisija.

Gegužės 13 d. Europos Komisija pristatė gaires ir rekomendacijas, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms palaipsniui naikinti kelionių apribojimus bei saugiai atkurti judėjimo laisvę ir panaikinti vidaus sienų kontrolę.


Komisija siūlo taikyti laipsnišką koordinuotą metodą, pagal kurį pirmiausiai panaikinami apribojimai tarp panašios epidemiologinės padėties teritorijų arba valstybių narių. Šis metodas turi būti lankstus, be kita ko, apimantis galimybę vėl pradėti taikyti tam tikras priemones, jei jų prireiktų dėl epidemiologinės padėties.


Ypač svarbus nediskriminavimo principas: valstybei narei nusprendus leisti keliauti į jos teritoriją ar į konkrečias jos teritorijos dalis, ji turėtų tai daryti nediskriminuodama – leisdama keliauti iš visų ES regionų ar jų dalių, kurių epidemiologinės sąlygos panašios. Be to, visi apribojimai turi būti panaikinti nediskriminuojant – visiems ES piliečiams ir visiems tos valstybės narės gyventojams, neatsižvelgiant į jų pilietybę, ir turėtų būti taikomi visose Sąjungos dalyse, kuriose epidemiologinė padėtis panaši.


Pavyzdžiui, jei Vokietija nuspręstų atidaryti savo sienas Austrijai, ji taip pat turėtų įleisti į šalį Austrijoje gyvenančius Italijos piliečius. Jei Slovėnijos epidemiologinė padėtis yra maždaug tokia pati kaip Austrijoje, Vokietija taip pat turėtų atidaryti savo sienas Slovėnijai.


Pagrindinis tikslas – atnaujinti galimybę laisvai, sklandžiai ir saugiai keliauti tarp ES valstybių narių tiek dėl darbinių, tiek dėl privačių priežasčių.


Europos Komisija nuo pat pandemijos pradžios stengėsi suderinti situaciją, kad būtų užtikrintas laisvas ir veiksmingas kritinių sektorių darbuotojų ir krovinių judėjimas. Nuo koronaviruso protrūkio pradžios namo buvo sugrąžinta dešimtys tūkstančių ES piliečių. Komisija taip pat paragino Šengeno valstybes nares ir Šengeno asocijuotąsias valstybes pratęsti laikiną nebūtinų kelionių į ES apribojimą iki birželio 15 d.

Sužinokite svarbiausią informaciją prieš keliaujant į kitą ES valstybę narę.

Skaitykite daugiau apie Europos Sąjungos veiksmus kovoje su koronavirusu.

ES veiksmų siekiant sušvelninti socialinius ir ekonominius COVID-19 protrūkio padarinius laiko juosta

Europos Parlamento pozicija


EP nariai ragina kuo greičiau atkurti laisvą asmenų, darbuotojų, prekių ir paslaugų judėjimą Šengeno erdvėje. Anot jų, šalys turėtų bendradarbiauti tarpusavyje bei užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai.

Birželio 19 d. priimtoje rezeliucijoje europarlamentarai išreikė susirūpinimą dėl poveikio gyventojams ir verslui, daugeliui ES šalių įvedus patikras ar apribojimus pasienyje. Jie pabrėžė, kad laisvas judėjimas Šengeno erdvėje yra vienas iš pagrindinių Europos vienijimosi pasiekimų, todėl siekiant užtikrinti ES ekonomikos atsigavimą po pandemijos, būtina jį atkurti greitai, koordinuotai ir iki galo.


Gegužės 12 d. vykusiame EP Piliečių laisvių komiteto susitikime, komiteto pirmininkė T. Fajon priminė 2015 metus, kuomet dėl pabėgėlių krizės kai kurios Šengeno erdvei priklausančios šalys atnaujino vidaus sienų kontrolę, kuri tęsėsi kelerius metus. Parlamentas šį sprendimą kritikavo kaip nepagrįstą. „Jei mums nepavyktų atkurti Šengeno vientisumo, rimtai pakenktume Europos projektui“, – teigė europarlamentarė. Dėl šios priežasties EP nariai ragina ateityje įvesti sienų kontrolę tik išimtinėmis situacijomis ir tik ribotam laikui, kai to tikrai neįmanoma išvengti.

Skaitykite daugiau apie EP poziciją siekiant stiprinti Šengeno zoną


Šengeno erdvė 
  • Šengeno erdvei priklauso 26 valstybės  
  • 22 ES valstybės ir keturios ne ES valstybės (Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas) 
  • Lietuva prie Šengeno erdvės prisijungė 2007 m. gruodžio 21 d. kartu su dar 8 ES valstybėmis (Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija) 
Šengeno erdvė