ES taisyklės dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo apsaugos: keletas dalykų, kuriuos verta žinoti 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP nariai spalio 27 dieną balsuos dėl europinių atviro interneto apsaugos taisyklių © AP images / ES – EP  

Lėtas interneto svetainės krovimasis gali kainuoti nemažai nervų ar net pinigų. Dėl to paprastai kalta tinklo perkrova. Tačiau taip gali nutikti ir dėl to, kad jūsų operatorius riboja – lėtina ar net blokuoja – tam tikrą duomenų srautą, pavyzdžiui, siekdamas teikti pirmenybę savo, o ne konkurentų, sukurtam turiniui ar paslaugoms. Europos Parlamentas kitą savaitę balsuos dėl reglamento, kuriuo draudžiama panaši praktika, prieštaraujanti atviram internetui ir tinklo neutralumo principui.

Šiame reglamente, kuris taip pat apima tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą nuo 2017 m. birželio 15 dienos, teigiama, kad interneto paslaugų teikėjai privalo vienodai traktuoti skirtingų rūšių ir šaltinių duomenų srautus bei nediskriminuoti jų komerciniais tikslais.


Dėl jo jau sutarta su ES Taryba, todėl, jį patvirtinus Parlamente, nebeliks kliūčių jam įsigalioti. Balsavimas šiuo klausimu numatytas spalio 27 dieną plenarinėje sesijoje Strasbūre.


Specializuotos paslaugos


Naujos taisyklės taip pat leistų sudaryti sutartis dėl konkrečiam turiniui pritaikytų paslaugų – tais atvejais, kai reikalingas ypatingai spartus ir patikimas ryšys. Tokios „specializuotos paslaugos“ apimtų, pavyzdžiui, nuotolinę chirurgiją ir automobilius, kuriuose yra interneto ryšys.


Tačiau šie nustatymai būtų leidžiami tik tuomet, jei jais nebūtų pabloginama bendra interneto prieigos paslaugų kokybė.


„Nulinis tarifas“


Be to, reglamentas nedraudžia taikyti vadinamojo „nulinio tarifo“ (angl. zero–rating) praktikos, kitaip dar vadinamos prisijungimo sponsoryste, kai interneto paslaugų teikėjai, ypač mobiliojo ryšio operatoriai, suteikia vartotojams nemokamą duomenų srautą jungiantis prie tam tikrų paslaugų ar interneto svetainių, pvz., „Spotify“ ar „Facebook“.


Kas toliau?


Jei Europos Parlamentas pritars šiam reglamentui, jis įsigalios praėjus trims dienoms po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. Tikėtina, kad tai įvyks lapkričio mėn., o atviro interneto taisyklės bus pradėtos taikyti nuo 2016 m. balandžio 30 d. – ši data yra naujo reglamento bendro taikymo pradžios data.