Pabėgėlių krizė: EP pasiruošęs deryboms dėl Dublino sistemos reformos (papildyta) 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Lapkričio 16 d. EP suteikė mandatą pradėti derybas su ES valstybėmis dėl prieglobsčio sistemos reformos, kuria siekiama tolygiau paskirstyti ES šalių naštą nagrinėjant prieglobsčio prašymus.

ES prieglobsčio taisyklės, arba vadinamasis Dublino reglamentas, nustato, kad pirmoji valstybė narė, į kurią atvyko prieglobsčio prašytojas, atsako už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą.

Dabartinė sistema neatsižvelgia į migracijos srautų spaudimą, kurį patiria prie ES išorinių sienų esančios valstybės, tokios kaip Graikija ir Italija. Todėl siūloma ją reformuoti, kad būtų užtikrintas nešališkumas, dalijimasis atsakomybe, solidarumas ir spartus prieglobsčio prašymų nagrinėjimas.

Europarlamentarės Cecilia Wikström (Liberalai ir demokratai) parengtame pranešime apie Dublino sistemos reformą išskiriami trys prioritetai:

  • atsakomybe už prieglobsčio prašytojus turi dalintis visos ES šalys;
  • ES išorės sienas turinčios valstybės, į kurias paprastai pirmiausiai atvyksta prieglobsčio prašytojai, tenka atsakomybė už atvykėlių registravimą, o taip pat už išorės sienų apsaugą;
  • žmonės, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, turėtų ją gauti gerokai greičiau nei dabar, o tie, kuriems prieglobstis nesuteikiamas, būtų sparčiau ir gerbiant jų orumą grąžinami į savo kilmės šalis.


„Mes turime įgyvendinti tokią sistemą, kuri veiktų neatsižvelgiant į tai, ar žmonių antplūdis didelis, ar kiek mažesnis, kad mums nebereikėtų taikyti skubių priemonių. Mums reikia sistemos, kuri pajėgtų išspręsti šią milžinišką problemą; sistemos, kurios esmė yra bendra atsakomybė“, – pabrėžė C. Wikström.