Ekologinis ūkininkavimas ES: faktai ir skaičiai 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Pasitelkę infografiką sužinokite daugiau ekologinį ūkininkavimą Europos Sąjungoje ir skaitykite, kokius pokyčius žada naujosios taisyklės.

Faktai ir skaičiai apie ekologinį ūkininkavimą ES  

2018 m. balandžio 18 d. EP nariai patvirtino naujas ES ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo taisykles, kurios užtikrins maisto kokybę, aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę visoje tiekimo grandinėje.

2020 m. spalį EP nariai patvirtino sprendimą atidėti naujų taisyklių taikymą vieneriems metams, iki 2022 m. sausio 1 d. Šis sprendimas buvo priimtas siekiant padėti ūkininkams ir nacionalinėms valdžios institucijoms geriau prisitaikyti prie COVID-19 krizės padarinių.

Ekologinis ūkininkavimas ES


Vis daugiau ES vartotojų perka produktus, pagamintus naudojant natūralias medžiagas. Nors ekologiški maisto produktai nebėra rinkos niša, jie vis dar sudaro gana mažą visos ES žemės ūkio produkcijos dalį. Taigi, ką iš tikrųjų reiškia pavadinimas „ekologinis“?

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, kurioje suderinama geriausia aplinkos apsaugos praktika, didelė biologinė įvairovė, gamtos išteklių išsaugojimas, aukšti gyvūnų gerovės standartai ir gamybos būdas, atitinkantis tam tikrų vartotojų nusistatymą rinktis produktus, kuriems gaminti naudojamos natūralios medžiagos ir procesai.

Pagrindiniai ekologinio ūkininkavimo principai  

ES ekologinės gamybos taisyklės


ES reglamentas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo užtikrina, kad visoje ES būtų laikomasi tų pačių aukštų kokybės standartų. Šios taisyklės taikomos žemės ūkio ir akvakultūros sektoriams, maisto perdirbimui ir ženklinimui, ūkininkų sertifikavimo procedūromis ir ne ES ekologiškų produktų importui.

ES ekologinio ūkininkavimo principai:

 • taikoma sėjomaina;
 • draudžiamas cheminių pesticidų ir sintetinių trąšų naudojimas;
 • griežtai ribojamas antibiotikų naudojimas;
 • draudžiami GMO;
 • mėšlui ir pašarams naudojami vietiniai ištekliai;
 • gyvuliai auginami atviroje aplinkoje ir yra šeriami ekologiškais pašarais;
 • gyvulininkystės praktika yra pritaikyta įvairioms gyvulių rūšims.
Ekologiškų maisto produktų rinka  

Ekologinis ženklinimas ir logotipas


ES ekologinis maisto produktų logotipas garantuoja, kad laikomasi ES ekologinės gamybos taisyklių. Šis žymėjimas yra privalomas fasuotiems maisto produktams. Perdirbti produktai gali būti ženklinami kaip ekologiški, tik jei ne mažiau kaip 95 proc. jų žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių yra ekologiškos.

ES ekologiškų produktų rinka


Ekologiškų produktų rinka Europos Sąjungoje nuolat auga, o jos vertė sudaro 30,7 mlrd. eurų per metus. Nepaisant to, kad per pastaruosius metus ekologinė žemdirbystė išaugo, ji vis dar sudaro tik 7 proc. visos žemės ūkio paskirties ploto. Skirtumą tarp paklausos ir produkcijos užpildo didėjantis importas.

Ekologinis ūkininkavimas ES šalyse  

Naujos taisyklėsPer pastaruosius du dešimtmečius ES ekologinės gamybos sektoriuje įvyko didelių pokyčių, todėl atsirado poreikis galiojančias taisykles atnaujinti.

Naujosiomis taisyklėmis siekiama:

 • stiprinti kontrolės sistemą. Visi maisto tiekimo grandinės veikėjai (ūkininkai, veisėjai, perdirbėjai, prekybininkai, importuotojai) turi būti patikrinti bent kartą per metus. Jei trejus metus iš eilės gamintojai tikrinami ir nenustatoma jokių pažeidimų, nacionalinės valdžios institucijos gali nuspręsti juos tikrinti tik kas dvejus metus;
 • ES ūkio ir ES nepriklausančių šalių ūkio subjektams bus sudarytos vienodos veiklos sąlygos;
 • ūkio subjektai privalės imtis atsargumo priemonių, kad sumažintų atsitiktinio užteršimo pesticidais riziką tais atvejais, kai ekologiški kultūriniai augalai auginami šalia tais pesticidais tręšiamų kultūrinių augalų;
 • kiekvienoje valstybėje narėje bus sukurta kompiuterinė duomenų bazė apie ekologiškų sėklų ir gyvūnų prieinamumą;
 • ūkininkai galės gaminti tiek įprastus, tiek ekologiškus produktus, tačiau turės aiškiai atskirti savo ūkininkavimo veiklą;
 • supaprastinti ūkininkams taikomas procedūras. Smulkieji ūkininkai galės prisijungti prie ūkininkų grupių sertifikavimo sistemų. Tai reiškia, kad jų sertifikavimo išlaidos bus mažesnės ir jiems bus lengviau prisijungti prie ekologinės gamybos sistemos;
 • į taisyklių taikymo sritį bus įtraukti nauji produktai, tokie kaip druska, kamštiena ir eterinis aliejus. Plečiantis sektoriui ir keičiantis vartotojų poreikiams, bus galima įtraukti naujų produktų ir taip suteikti gamintojams naujų galimybių.


Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES padeda gerinti visuomenės sveikatą.