ES pažanga siekiant klimato kaitos tikslų [INFOGRAFIKAS] 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

ES yra nusibrėžusi ambicingus šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus iki 2020 m. Pasitelkę infografiką sužinokite, kaip sekasi juos įgyvendinti.

Kova su klimato kaita yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos prioritetų. Siekdama sušvelninti klimato kaitą ES įgyvendina ambicingus šiltnamio dujų mažinimo tikslus įvairiuose ūkio sektoriuose. Kokią pažangą ji pasiekė?

Išlakos, prognozės ir tikslai  

2020 m. klimato kaitos tikslai


Pirmasis ES klimato ir energetikos priemonių rinkinys buvo priimtas 2008 m., jame nustatyti tikslai 2020 metams, tarp kurių – iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 proc., palyginti su 1990 m. lygiais.

2018 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ES sumažėjo 23,2 proc., lyginant su 1990 m. lygiu. 2020 m. sausio 15 d. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas palankiai įvertino ES planą iki 2050 m. tapti klimato požiūriu neutralia ir siūlo teisiškai įsipareigoti iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas sumažinti 55 proc. palyginti su 1990 m. lygiu (Europos Komisija siūlo 50-55 proc.).


Pažanga energetikos ir pramonės sektoriuose


Siekdama minėto tikslo, ES imasi veiksmų keliose srityse.


Vienas jų – ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ETS), kuri įpareigoja stambias energetikos, pramonės ir aviacijos įmones įsigyti leidimą kiekvienai į atmosferą išmesto CO2 tonai.

Nuo 2005 iki 2018 m. dėl ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos išmetamųjų teršalų kiekis iš elektrinių ir gamyklų sumažėjo 29 proc.

Nacionalinių tikslų įgyvendinimo pažanga


Siekiant sumažinti kitų sektorių (pastatų, žemės ūkio, atliekų, transporto, išskyrus aviaciją) išmetamus teršalus, ES valstybės narės nustatė nacionalinius išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus pagal pastangų pasidalijimo reglamentą.


2018 m. išmetamų teršalų kiekis sektoriuose, kuriems taikomi nacionaliniai tikslai, buvo 11 proc. mažesni negu 2005 m. bei viršijo 2020 metams nustatytą 10 proc. tikslą.

Susiję straipsniai:

Infografikas: šiltnamio dujų išlakos pagal šalis ir sektorius

Klimato kaitos padariniai Europoje (infografikas)

Automobilių išmetamas CO2: faktai ir skaičiai (infografikas)

Lėktuvų ir laivų išmetami teršalai: faktai ir skaičiai

ES valstybės narės nustatė nacionalinius išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus.