EP skatina pakartotinį vandens naudojimą 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Klimato kaita kelia grėsmę Europos vandens ištekliams. Siekiant apsaugoti ES gėlo vandens šaltinius, EP nariai skatina pakartotinai naudoti vandenį žemės ūkyje.

Gyventojų augimas, urbanizacija ir turizmas prisidėjo prie vandens trūkumo ir sausrų, nuo kurių vis dažniau kenčia nemažai Europos regionų, ypač Viduržemio jūros regionas. Klimato kaita ir nenuspėjamos oro sąlygos apsunkina prieigą prie gėlo vandens, kuris reikalingas miestų plėtrai ir žemės ūkiui, o Europos Komisijos duomenimis, iki 2030 m. pusei Europos upių baseinų gali trūkti vandens.


Siekdamas užkirsti kelią vandens trūkumui, gegužės 13 d. Europos Parlamentas patvirtino reglamentą dėl pakartotinio nuotekų vandens naudojimo žemės ūkyje.


Siekiant užtikrinti pasėlių saugumą, siūloma nustatyti minimalius vandens kokybės reikalavimus, vykdyti dažną nuotekų valymo įrenginių stebėjimą ir parengti jų rizikos valdymo planus. Valstybinės institucijos būtų atsakingos už leidimų valymo įrenginiams išdavimą ir patikrintų, ar taisyklės atitinka reikalavimus.


Vienodos ES lygmens taisyklės sudarytų palankesnes sąlygas regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojams ir ūkininkams bei panaikintų galimas kliūtis kliūčių laisvam žemės ūkio produktų judėjimui.


Įgyvendinus šiuos pasiūlymus vandens paėmimas iš telkinių ir požeminių šaltinių turėtų sumažėti daugiau nei 5 proc.