Lyčių lygybė Europos Sąjungoje: EP vaidmuo 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Skaitykite plačiau apie tai, kaip ES ir Europos Parlamentas užtikrina lyčių lygybę.

© Brooke Cagle on Unsplash  

Vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš Europos Sąjungos tikslų. Nuo pat pradžių Europos Sąjunga kovodama už lyčių lygybę ir skatindama socialinę Europą laikėsi lyčių aspekto integravimo principo.


Prie šio tikslo įgyvendinimo ES prisideda priimdama teisės aktus, teikdama rekomendacijas, dalindamasi gerąja patirtimi bei finansuodama valstybių narių veiksmus. ES lyčių lygybės politikos nuostatas taip pat formuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai. Savo ruožtu Europos Parlamentas reguliariai priima Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rengiamus pranešimus, kuriais siūlomos priemonės dėl lyčių lygybės užtikrinimo įvairiose srityse. EP taip pat organizuoja šiai temai skirtus renginius, įskaitant Tarptautinės moters dienos minėjimą.


2020 m. gruodžio mėn. Parlamento nariai paragino sukurti naują Tarybos, kurioje susitiktų ministrai ir valstybės sekretoriai, asakingi už lyčių lygybę, formatą. EP nariai tikisi, kad nauja Tarybos sudėtis padėtų įgyvendinti svarbias lyčių lygybės iniciatyvas, tokias kaip Stambulo konvencijos ratifikavimas.

2021 m. vasario mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria siekiama įvertinti moterų teisių progresą per paskutinius 25 metus. EP nariai išreiškė susirūpinimą dėl šalių narių reakcijos ir rizikos, kad lyčių lygybė nebus vienu iš ES šalių dienotvarkių prioritetų. Parlamentas taip pat paragino Komisiją užtikrinti, kad visuose pasiūlymuose būtų atsižvelgiama į moterų teises, parengti konkrečius planus kaip sumažinti moterų skurdo lygį ir sustiprinti pastangas sumažinti moterų ir vyro darbo užmokesčio skirtumus.

Laiko juosta: moterų teisių raida ES (videoreportažas)

Lyčių lygybė darbe


2019 m. europarlamentarai pritarė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos pakeitimams, kuriais numatoma įteisinti bent du mėnesius neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų ir bent dešimties dienų tėvystės atostogas gimus vaikui, taip skatinant moterų užimtumą.


Europarlamentarai taip pat ragina imtis priemonių siekiant sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumus. Jie taip pat pritarė pranešimui dėl skurdo problemos lyčių aspekto, atsižvelgiant į tai, kad skurdą dažniau patiria moterys.


2018 m. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino ES šalis imtis priemonių siekiant užtikrinti visišką moterų integraciją į informacinių ir ryšio technologijų sektorių, skatinti švietimą ir mokymą tiksliųjų ir techninių mokslų srityje.

Skaitykite daugiau apie moterų ir vytų darbo užmokesčio skirtumus ES

2021 m. vasario mėn. priimtoje rezoliucijoje Parlamentas ragino patobulinti taisykles, kurios užtikrintų, kad mažiausiai 40 proc. vykdomųjų galių neturinčių darbuotojų įmonėse būtų moterys. Komisija šį pasiūlymą pateikė dar 2012 m., tačiau ES šalys Taryboje nesurado bendro sprendimo.

Smurtas prieš moteris


ES kovoja su smurtu prieš moteris įvairiais būdais. Europos Parlamentas ne kartą ragino priimti vieningą ES strategiją, stiprinančią šios srities politiką. Europarlamentarai ragina valstybes nares ratifikuoti konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (Stambulo konvencija). Iki šiol tai padarė 21 valstybė marė.


Parlamentas taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę kovoti su konkrečiomis smurto formomis, įskaitant seksualinį priekabiavimą, prekybą žmonėmis, priverstinę prostituciją, moterų lytinių organų žalojimą, priekabiavimą kibernetinėje erdvėje ir internetinį smurtą.


2014 metų Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę buvo skirta Denisui Mukwege, kuris gydo moteris, tapusias seksualinės prievartos aukomis karinių konfliktų zonose Kongo Demokratinėje Respublikoje.

Vasario mėnesį EP nariai paragino Komisiją paruošti pasiūlymą ES direktyvai, kuriuo būtų siekiama užkirsti kelią smurtui dėl lyčių. Europos Sąjungoje 33 proc. moterų patyrė fizinį ar seksualinį smurtą, o 55 proc. moterų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą.

Nuo žemės ūkio iki migracijos


Parlamentas ne kartą ragino Komisiją atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą prekybos, vystymosi, žemės ūkio, užimtumo ir migracijos srityse.


2016 m. rezoliucijoje EP ragino vykdant platesnes migracijos ir prieglobsčio politikos reformas ES lygiu priimti naujas ir išsamias gaires lyčių klausimu, kuriomis būtų visapusiškai atsižvelgta į socialinius, kultūrinius ir politinius persekiojimo aspektus ir kurios apimtų priėmimo ir integracijos klausimus.


2018 m. sausį europarlamentarai priėmė rezoliuciją dėl moterų, lyčių lygybės ir su klimatu susijusio teisingumo.


2018 m. vasarį EP pabrėžė, kad į visus ES prekybos susitarimus turi būti įtrauktos nuostatos, užtikrinančios pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant lyčių lygybę.

Moterys politikoje


Europos Parlamentas siekia atkreipti didesnį dėmesį į lyčių lygybę politikoje, skatindamas vienodą moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose.


2019 m. sausį priimtame pranešime dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente, EP paragino Parlamento frakcijas, besirengiančias 2019–2024 m. parlamentinei kadencijai, užtikrinti lyčių požiūriu subalansuotą Europos Parlamento valdymo organų sudėtį.


Į šios kadencijos Parlamentą išrinkta didesnė moterų dalis nei anksčiau – 41 proc., palyginti su 36,5 proc. praėjusios kadencijos pabaigoje.

Skaitykite daugiau apie moteris Europos Parlamente.

Lyčių lygybė ir COVID-19 pandemija

Europos Parlamentas išreiškė nerimą, kad COVID-19 krizė sustiprino egzistuojančią lyčių nelygybę. Pandemija gali sukelti ilgalaikį poveikį daugiau nei 47 mln. moterų visame pasaulyje, nustumdama jų pragyvenimo lygį žemiau skurdo ribos. Moterys taip pat yra pirmose kovos su pandemija fronto linijose: iš 49 mln. sveikatos priežiūros specialistų ES, 76 proc. yra moterys. Pandemija taip pat paveikė ekonomikos sektorius, kuriuose buvo įdarbinta daugiau moterų, pavyzdžiui sveikatingumo sektorių, vaikų darželius ir darbus namų ūkiuose.

Skaitykite daugiau apie COVID-19 įtaką moterims.


Daugiau apie ES veiksmus socialinėje politikoje: