Parlamentas sako „ne“ natūraliai išvestų augalų patentavimui 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas pareiškė nesutinkąs, kad natūraliai išvesti augalai galėtų būti patentuojami.

Rugsėjo 19 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pažymima, kad natūraliu būdu, įskaitant kryžminimą ir selekciją, išvestos augalų veislės negali būti patentuojamos.

Europarlamentarai baiminasi, kad „bet koks apribojimas ar mėginimas varžyti galimybes naudotis genetiniais ištekliais gali lemti per didelę rinkos koncentraciją augalų selekcijos srityje, taip darant žalą konkurencijai, vartotojams, Europos vidaus rinkai ir apsirūpinimo maistu saugumui“.

Kontroversija kilo Europos patentų tarnybai (EPO) suteikus patentus naujoms pomidorų ir brokolių veislėms, kurios išvestos natūraliu būdu, netaikant genetinio modifikavimo technologijų.

Europos Parlamentas ne kartą yra išreiškęs prieštaravimą tokiam sprendimui. 2016 m. lapkritį įsikišus Europos Komisijai, EPO ėmėsi jį persvarstyti. Artimiausiu metu EPO išplėstinė apeliacinė taryba priims galutinį nutarimą.

Augintojams taikoma išimtis

Augalų selekcijos tikslas – išvesti naujas ir labiau atsparias bei geresnės kokybės augalų rūšis. Inovacijos šioje srityje padeda užtikrinti apsirūpinimą maistu prieinamomis kainomis, ypač kintančiomis aplinkos sąlygomis, kurias lemia klimato kaita.

Tradiciškai augalų selekcininkai gali apsaugoti savo išvestas veisles pasitelkę augalų veislių teisinės apsaugos sistemą. Skirtingai nuo patentų, ši sistema nedraudžia kitiems augintojams naudoti apsaugų veislių siekiant išvesti naujas rūšis.

Faktų suvestinė 
  • Patentai yra intelektinės nuosavybės forma, suteikianti jų savininkams išskirtinę teisę gaminti, naudoti ir parduoti savo išradimą. Jais siekiama paskatinti investicijas į inovacijas. 
  • Patentabiliais laikomi nauji, išradimo lygio ir turintys pramoninį pritaikomumą išradimai. 
  • Europos patentų konvencijoje nustatyta, kad augalų ir gyvūnų veislės ir iš esmės biologiniai augalų ir gyvūnų išvedimo būdai yra nepatentabilūs. 
  • Tačiau ši išimtis netaikoma mikrobiologiniams procesams ir iš jų gautiems galutiniams produktams. Kontroversija dėl natūraliu būdu išvestų augalų rūšių kyla dėl skirtingo šios išimties interpretavimo.