Kaip neutralizuoti anglies dioksido poveikį iki 2050-ųjų? 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Paryžiaus klimato susitarimu ES įsipareigojo neutralizuoti anglies dioksido poveikį antroje šio amžiaus pusėje. Ką tai reiškia praktikoje?

© Sebastian Pichler/Unsplash  

Klimato kaitos poveikis juntamas įvairiose srityse – nuo ekonomikos, aplinkos iki žemės ūkio ir visuomenės sveikatos.


Siekiant, kad temperatūra nepakiltų daugiau kaip 1,5°C, anglies dioksido poveikio neutralizavimas visame pasaulyje turi būti užtikrintas maždaug 2050 m., o visų kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) – kiek vėliau antroje amžiaus pusėje. Šis tikslas taip pat nustatytas Paryžiaus susitarime, kurį pasirašė 195 šalys, įskaitant ES.


Kas yra anglies dioksido poveikio neutralizavimas?


Anglies dioksido poveikio neutralizavimas reiškia pusiausvyrą tarp išmetamo anglies kiekio ir anglies absorbavimo iš atmosferos į anglies telkinius.


Anglies telkiniai yra bet kokia sistema, sugerianti daugiau anglies, nei ji išskiria. Pagrindinės natūralios anglies saugyklos yra dirvožemis, miškai ir vandenynai. Skaičiuojama, kad natūralūs telkiniai per metus pašalina nuo 9,5 iki 11 gigatonų CO2.


Iki šiol nė vienas dirbtinis anglies telkinys nepajėgia iš atmosferos pašalinti anglies, kad būtų galima kovoti su visuotiniu atšilimu.


Natūraliuose telkiniuose, pavyzdžiui, miškuose, kaupiama anglis patenka į atmosferą per miškų gaisrus, besikeičiant žemės naudojimo paskirčiai ar kertant miškus medienai. Todėl norint sumažinti anglies dioksido poveikį yra būtina mažinti CO2 išlakas.


Anglies dioksido kompensavimas


Kitas būdas sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir siekti anglies dioksido poveikio neutralizavimo yra kompensuoti išmetamų teršalų kiekį viename sektoriuje sumažinant jų kiekį kur nors kitur. Tai galima įgyvendinti investuojant į atsinaujinančią energiją, energetikos efektyvumą ar kitas švarias, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas. Geriausias to pavyzdys – ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.


ES tikslai


Siekdama sušvelninti klimato kaitą Europos Sąjunga įgyvendina ambicingus šiltnamio dujų mažinimo tikslus įvairiuose ūkio sektoriuose. Pagrindinis jos tikslas – iki 2030 m. ES viduje išmetamų ŠESD kiekį sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., palyginti su 1990 m. Siekti šio tikslo Europos Sąjunga taip pat įsipareigojo Paryžiaus klimato susitarimu.


2018 m. lapkritį Europos Komisija pristatė 2050 m. modernios, konkurencingos ir klestinčios neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos viziją, o 2019 m. birželį ES valstybių narių vadovai paragino Komisiją „paspartinti darbą, susijusį su sąlygomis, paskatomis ir galimybių atveriančia sistema, kurios turi būti įdiegtos siekiant užtikrinti, kad pagal Paryžiaus susitarimą įvyktų perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ES“.


ES norint iki 2050 m. užtikrinti neutralų CO2 poveikį klimatui, 2019 m. kovą priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai paragino Komisiją ir valstybes nares nustatyti ambicingesnį ŠESD išlakų mažinimo tikslą 2030-iesiems.


Šiuo metu trys ES valstybės yra nusibrėžusios konkrečius CO2 poveikio neutralizavimo tikslus: Švedija siekia tai padaryti iki 2045 m., o Prancūzija ir Jungtinė Karalystė – iki 2050 m.Daugiau informacijos: