Kaip padidinti „žaliąsias“ investicijas Europos Sąjungoje? 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Perėjimas prie mažai teršiančio ūkio reikalauja didelių investicijų. ES nori pritraukti kuo daugiau privataus sektoriaus lėšų, nes viešojo sektoriaus finansinių išteklių neužtenka.

Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos reikalauja investicijų. © Mikel Martinez De Osaba / 123RF / ES–EP  

ES investicijos

Europos Sąjungai kasmet reikia papildomai investuoti 180 mlrd. eurų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei į atsinaujinančius energijos šaltinius, kad ji galėtų iki 2030 m. 40 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išlakas. Dar daugiau investicijų pareikalautų siekis iki 2050 m. užtikrinti anglies dvideginio pusiausvyrą, kai anglies dvideginio išmetama maždaug tiek pat, kiek jo sugeriama.

Dalis investicijų finansuojama iš ES biudžeto. Pavyzdžiui, 2019 m. biudžete (165,8 mlrd. eurų) apie 20 proc. lėšų numatyta su klimato kaitos švelninimu susijusioms priemonėms. Europos Parlamentas nori, kad ši dalis padidėtų iki 30 proc.


Kaip ES stengiasi pritraukti privačias „žaliąsias“ investicijas?

Tačiau viešojo sektoriaus finansiniai ištekliai nepatenkina visų reikalingų „žaliųjų“ investicijų poreikio. Todėl ES ėmėsi veiksmų, kad pritrauktų privačių lėšų. Dalis jų mobilizuojama pasitelkiant Europos strateginių investicijų fondą ir Europos investicijų banko (EIB) paskolas. Tokiu būdu pritrauktų investicijų dalis, tenkanti su klimatu susijusiems projektams, turėtų išaugti.

Tuo tarpu Europos investicijų banko finansavimas „žaliesiems“ projektams pastaraisiais metais išaugo iki 30 proc., o būsimoji Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen savo kalboje Europos Parlamente pabrėžė norinti jį dar labiau padidinti ir pažadėjo pasiūlyti dalį EIB paversti Europos klimato banku.

Apie Europos investicijų banko „žalinimą“ europarlamentarai diskutavo spalio 9 dieną vykusiame plenariniame posėdyje Briuselyje, kurio vaizdo įrašą rasite čia.

Parlamente ir Taryboje taip pat svarstomos naujos tvaraus investavimo taisyklės, kurios padėtų investuotojams, verslininkams ir politikos formuotojams lengviau atpažinti ekonominės veiklos sritis ir investicijas, atitinkančias žalumo ir mažo anglies dvideginio kiekio kriterijus.