Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai ES  

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Dirbančios moterys ES per valandą uždirba vidutiniškai 13 proc. mažiau nei vyrai. Sužinokite, kaip apskaičiuojamas šis užmokesčio skirtumas ir kokios yra to priežastys.

©Shutterstock.com/Delpixel  

Nors vienodo užmokesčio už tokį patį darbą principas yra įtvirtintas ES sutartyje, bendras vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES tebėra 13 proc.

Sausio 30 d. EP nariai priėmė rezoliuciją, kurioje siūlo nustatyti konkrečius įpareigojimus ES šalims įgyvendinti vienodo užmokesčio už tą patį darbą principą.

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas: kaip jis apskaičiuojamas?


Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas – tai skirtumas tarp vyrų ir moterų gaunamo atlygio (remiantis valandiniu darbo užmokesčiu visoje ekonomikoje). Jis grindžiamas atlyginimais, tiesiogiai mokamais darbuotojams, neatskaičius pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų.


Tokiu būdu apskaičiuotas moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas rodo, kad diskriminacija nėra pagrindinė atskirties priežastis. Yra daug veiksnių, kurie gali turėti reikšmės, tokių kaip, pavyzdžiui, švietimas, išdirbtos valandos, darbo pobūdis, karjeros pertraukos ar darbas ne pilną darbo dieną.

Atlygimų skirtumai ES


Bendras vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas valstybėse narėse skiriasi. 2020 m. didžiausi skirtumai buvo užfiksuoti Latvijoje (22,3 proc.), Estijoje (21,1 proc.), Austrijoje (18,9 proc.), Vokietijoje (18,3 proc.) ir Vengrijoje (17,2 proc.). Mažiausi: Liuksemburge (0,7 proc.), Romunijoje (2,4 proc.), Slovėnijoje (3,1 proc.), Italijoje (4,2 proc.) ir Lenkijoje (4,5 proc.).

Skaitykite daugiau apie lyčių lygybę ES.


Vienodą darbo užmokestį reglamentuoja ES direktyva, tačiau Europos Parlamentas ne kartą ragino ją persvarstyti bei imtis papildomų priemonių. Panaikinti darbo užmokesčio skirtumus savo 2019–2024 m politinėse gairėse numatytoje lyčių lygybės strategijoje įsipareigojo ir EK pirmininkė Ursula von der Leyen.


Mažesnis moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas konkrečioje šalyje nebūtinai reiškia didesnę lyčių lygybę. Kai kuriose valstybėse narėse mažesni atlyginimų skirtumai dažniausiai siejami su mažesniu moterų dalyvavimu darbo rinkoje. Savo ruožtu atotrūkiai paprastai yra susiję su ne pilną darbo dieną dirbančių moterų dalimi arba jų susitelkimu specialiame sektoriuje ar profesijose. Nepaisant to, tam tikros struktūrinės priežastys taip pat gali turėti įtakos atlyginimų skirtumams.

Daugiau apie lyčių darbo užmokesčio skirtumus ES.

Darbo užmokesčio skirtumų priežastys


Vidutiniškai moterys dirba daugiau neapmokamo darbo valandų (prižiūri vaikus, atlieka namų ruošos darbus). Pagal 2020 m. duomenis, tik 8 proc. vyrų ES dirba ne visą darbo dieną, palyginus su 30 proc. moterų.


Moterys taip pat labiau linkusios daryti karjeros pertraukas, o jų pasirinkimui įtaką daro pareigos šeimoje.


Moterų darbas mažai apmokamuose sektoriuose

Apie 30 proc. viso vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo galima paaiškinti per dideliu moterų skaičiumi santykinai mažai apmokamuose sektoriuose, tokiuose kaip, slauga, pardavimai ar švietimas. Mokslo, technologijų ir inžinerijos sektoriuose moterų skaičius išaugo – 2020 m. duomenimis jos sudaro apie 41 proc. darbuotojų skaičiaus.


Vadovaujančios pareigos

Moterys taip pat užima mažiau vadovaujančių pareigų: 2020 m. duomenimis, 34 proc. didžiausių įmonių vadovų yra moterys. Vadovaujančias pareigas užimančios moterys per valandą uždirba 31 proc. mažiau nei vyrai.


Visgi moterys darbo vietoje taip pat susiduria su diskriminacija. Pavyzdžiui, joms mokama mažiau nei kolegoms vyrams, dirbantiems tose pačiose profesinėse kategorijose ir turintiems vienodas kvalifikacijas arba jos yra nušalinamos grįžusios iš motinystės atostogų.

Atotrūkio mažinimas


Pastebima, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai didėja su amžiumi – keičiantis karjerai ir didėjant šeimos poreikiams. Skirtumas yra mažesnis tarp jaunų, dar nesukūrusių šeimos moterų. Turint mažiau lėšų taupyti ir investuoti, šie skirtumai didėja, todėl vyresniame amžiuje moterims kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika.


Vienodas darbo užmokestis – tai ne tik teisingumo klausimas. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo panaikinimas yra naudingas ir darbdaviams ir darbuotojams. Vertinimai rodo, kad sumažinus moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą 1 proc., bendrasis vidaus produktas padidėtų 0,1 proc.

Europos Parlamento veiksmai

2022 m. kovo mėn. EP nariai nusprendė pradėti derybas dėl naujų teisės aktų, skatinančių atlyginimų skaidrumą. Jie mano, kad tai padės sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą.

Prieš šį pasiūlymą, 2021 m. sausio 21 d. Europos Parlamento nariai patvirtino rezoliuciją dėl ES lyčių lygybės strategijos, pabrėždami, kad kai kurios moterys uždirba minimalų atlyginimą ir dirba nesaugiomis sąlygomis. Dėl šios priežasties jie ragina padidinti darbo užmokesčius ir sukurti geresnes darbo sąlygas sektoriuose, kuriuose dominuoja moterys, tokiuose kaip sveikatos priežiūra, slauga ir mažmeninis sektorius.

Parlamento nariai taip pat ragina Komisiją sukurti naują, ambicingą užmokesčio skirtumo mažinimo veiksmų planą, kuriame turėtų būti nustatyti aiškūs tikslai ES šalims, siekiant sumažinti užmokesčio skirtumą penkių metų laikotarpyje.

Parlamentas taip pat pabrėžia, kad moterims turėtų būti sudarytos geresnės salygos mokytis ir dirbti sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai.