Kaip panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą? (videoreportažas) 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas siūlo veiksmus, skirtus panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą siekiant klestėjimo ir lygybės visuomenėje.

Nors vienodo užmokesčio už tokį patį darbą principas yra įtvirtintas ES sutartyje, bendras vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES tebėra 15 proc.

Sausio 30 d. EP nariai priėmė rezoliuciją, kurioje siūlo nustatyti konkrečius įpareigojimus ES šalims įgyvendinti vienodo užmokesčio už tą patį darbą principą.

Šis principas tapo kovo 5 d. Europos Komisijos pristatytos naujosios Europos lyčių strategijos pagrindu.

Vienodo darbo užmokesčio sprendimai: privalomi tikslai ir skaidrumo priemonės

Europarlamentarų manymu į šią strategiją turėtų būti įtrauktos privalomos nuostatos dėl darbo užmokesčio skaidrumo bei moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje.

Jie taip pat taip pat ragina iki 2020 m. pabaigos peržiūrėti Kovos su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu veiksmų planą ir valstybėms nustatyti aiškius reikalavimus sumažinti atotrūkį per ateinančius penkerius metus.

Kova su pagrindinėmis nevienodo užmokesčio priežastimis


Siekiant pašalinti esmines darbo užmokesčio skirtumų priežastis, Parlamentas ragina ES nares investuoti į ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas, taip pat į šeimos kūrimui palankią darbo tvarką, kuri užtikrintų vienodas galimybes moterims dalyvauti darbo rinkoje.

EP nariai taip pat ragina nuo ankstyvo amžiaus skatinti mergaites mokytis verslumo, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir informatikos, kovoti su esamais švietimo stereotipais bei užtikrinti, kad moterys lengviau įsitrauktų į besivystančius ir gerai apmokamus darbo sektorius. Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis moterų švietimas turėtų užtikrinti joms prieigą prie aukštos kokybės darbo vietų ir galimybių.Pensijų skirtumų sumažinimas


Siekiant sumažinti moterų ir vyrų pensijų skirtumus, kurie yra du kartus didesni nei atlyginimų skirtumai ES, europarlamentarai ragina priimti vyresnio amžiaus moterims palankias įstatymų nuostatas, pavyzdžiui, numatyti priemokas už vaikų priežiūros laikotarpius, taip pat pakankamą minimalią pensiją ar pragyvenimui skirtą paramą.