Naujasis migracijos aktas: skirtingi vertinimai Europos Parlamente 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP Piliečių laisvių komiteto nariai aptarė Europos Komisijos siūlomą naują migracijos ir prieglobsčio paktą.

©Στράτος Μπριλάκης/Adobe Stock  

Rugsėjo 24 d. EP Piliečių laisvių komitetas aptarė rugsėjo 23 d. Europos Komisijos pristatytą naują migracijos ir prieglobsčio paktą, kuriuo siekiama pakeisti ir patobulinti dabartines procedūras užtikrinant bendrą atsakomybę ir solidarumą.


Diskusijoje su Komisijos pirmininkės pavaduotoju Margaritu Schinu ir už vidaus reikalus atsakinga eurokomisare Ylva Johansson, EP nariai ragino pateikti konkretesnę informaciją apie tai, kaip šį paktą planuojama realiai taikyti ir įgyvendinti.


Vieni šią iniciatyvą vertino kaip teigiamą žingsnį siekiant padėti valstybėms narėms, kiti pažymėjo, kad tai yra vienintelis kelias iš dabartinės padėties. Visgi kai kurie europarlamentarai abejojo, ar naujosios taisyklės padės išvengti kitos humanitarinės nelaimės, tokios kaip neseniai įvykęs gaisras Morijos pabėgėlių stovykloje, bei domėjosi, ar naujoji atranka ir pasienio procedūros nepažeis pagrindinių teisių.


Keletas EP narių apgailestavo, kad dabartinės Dublino sistemos principas, kuris nustato, kad pirmoji valstybė narė, į kurią atvyko prieglobsčio prašytojas, atsako už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, liks nepakitęs, o tai nepalengvins naštos pasienio šalims.


Komisijos pasiūlyme neminimos privalomos pabėgėlių perskirstymo kvotos. Vietoj to valstybės narės galės pasirinkti, ar priimti pabėgėlį iš kitos šalies, ar jį grąžinti. Šiuo klausimu daugelis europarlamentarų išreiškė susirūpinimą, kad jei šalys turės pasirinkimą, jos rinksis nepriimti pabėgėlių į savo teritoriją.


EP nariai taip pat domėjosi, kaip Komisija numato įgyvendinti naujas taisykles ir kaip vyks bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Kai kurie komiteto nariai reikalavo priverstinio pabėgėlių perkėlimo, kiti siekia griežtesnių taisyklių tiems, kurie neturi teisės į prieglobstį ES.


Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo dėl naujo migracijos ir prieglobsčio pakto ramsčiai:


  • Veiksmingesnės ir spartesnės procedūros

- Patikra prieš atvykimą – nustatoma visų asmenų, be leidimo kertančių ES išorės sieną arba asmenų, išsilaipinusių po paieškos ir gelbėjimo operacijos, tapatybė. Taip pat sveikatos ir saugumo patikrinimai, imami pirštų atspaudai ir duomenys registruojami EURODAC duomenų bazėje.

- Spartesnė prieglobsčio pasienio procedūra tiems, kurie turi mažai galimybių gauti prieglobstį.

- Visos kitos procedūros bus patobulintos ir joms bus taikoma griežtesnė ES agentūrų stebėsena ir parama veiklai.

  • Sąžiningas dalijimasis atsakomybe ir solidarumas

- Valstybės narės gali priimti prieglobsčio prašytojus į savo teritoriją (= persikėlimas), perimti atsakomybę už atmestų prieglobsčio prašytojų grąžinimą (= rėmėjų grąžinimas) arba tam tikrais atvejais teikti operatyvinę paramą.

- Valstybėms narėms bus teisiškai reikalaujama prisidėti pagal BVP ir gyventojų skaičių, o jų solidarumo indėlis skirsis priklausomai nuo to, ar tai yra gelbėjimo operacijų jūroje scenarijus, ar spaudimo situacija, ar ūmi krizė.


  • Bendra ES grąžinimo sistema

- ES sieks skatinti specialiai pritaikytas ir abipusiai naudingas partnerystes su trečiosiomis šalimis. Šios partnerystės padės spręsti tokius bendrus uždavinius kaip neteisėtas migrantų gabenimas, padės plėtoti teisėtus atvykimo būdus ir spręsti veiksmingo readmisijos susitarimų ir tvarkos įgyvendinimo klausimą.

- Veiksmingesnė teisinė sistema.

- Tvirtesnis Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vaidmuo.

- Naujai paskirtas ES grąžinimo koordinatorius.


  • Naujas išsamus 2021–2024 m. integracijos ir įtraukties veiksmų planas

  • Naujas Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamentas pakeisiantis Dublino reglamentą