Europos Parlamentas pateikė pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto reguliavimo 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas siekia geresnio dirbtinio intelekto reglamentavimo, kuris paskatintų inovacijas, užtikrintų etiką bei padrąsintų žmones pasitikėti šia technologija.

Faktai is skaičiai  

Mūsų visuomenės skaitmeninę transformaciją daugiausia formuoja dirbtinio intelekto naudojimas. Jau dabar sunku įsivaizduoti gyvenimą be jo, o tokiose srityse kaip darbas, verslas, finansai, sveikata, saugumas ir žemės ūkis dirbtinio intelekto naudojimas ateityje atneš dar daugiau pokyčių. Dirbtinis intelektas taip pat yra labai svarbus įgyvendinant Europos Žaliąjį susitarimą ir siekiant atgaivinti ekonomiką po COVID-19.


Europos Sąjunga rengia pirmąjį taisyklių rinkinį, skirtą pasinaudoti dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis kartu apribojant jo keliamas grėsmes. Didžiausias dėmesys bus skirtas pasitikėjimo technologijomis stiprinimui ir poveikio žmonėms, ekonomikai ir visuomenei nagrinėjimui.


ES taip pat siekia sukurti tinkamą aplinką Europos tyrėjams, kūrėjams ir įmonėms. Savo ruožtu Komisija nori padidinti valstybines ir privačias investicijas į dirbtinio intelekto technologijas iki 20 mlrd. eurų per metus.


Į galutinį EP Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais pranešimą, kuris buvo priimtas 2022 m. gegužės mėn. plenarinės sesijos metu, įtrauktas pasiūlymas dėl ES dirbtinio intelekto veiksmų plano – holistinio požiūrio į bendrą ilgalaikę poziciją, kurioje pabrėžiamos pagrindinės ES vertybės ir tikslai, susiję su DI. „Šiuo pranešimu aiškiai parodome, kad dirbtinis intelektas paskatins skaitmeninimą ir pakeis pasaulinę skaitmeninę konkurenciją“, – sakė EP narys Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija).

Sužinokite, kaip ES padeda formuoti skaitmeninę transformaciją Europoje.

Europos Parlamento pasiūlymai


2020 m. spalio 20 d. EP nariai pritarė trims pranešimams, kuriuose pateikiami siūlymai dėl dirbtinio intelekto srities taisyklių, užtikrinančių inovacijas, etiką ir pasitikėjimą technologijomis.


EP narių teigimu dirbtinis intelektas turėtų būti orientuotas į žmogų. Būsimi teisės aktai turėtų užtikrinti dirbtinio intelekto saugą, skaidrumą ir atskaitomybę, apsaugoti jo naudotojus nuo šališkumo ir diskriminacijos, užtikrinti jiems galimybę apginti savo teises, skatinti socialinę atsakomybę bei aplinkosaugą, taip pat apsaugoti asmens privatumą ir jo duomenis. „Šio pasiūlymo ašis yra pilietis“, – teigė EP pranešimo dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų sistemos autorė Ibán García del Blanco (Socialistai ir demokratai, Ispanija).


Europos Parlamentas taip pat ragina parengti į ateitį orientuotą civilinės atsakomybės sistemą, pagal kurią visiems, naudojantiems didelės rizikos dirbtinį intelektą, būtų taikoma griežta atsakomybė už padarytą žalą. „Mes neskatiname revoliucijos: įmonėms turėtų būti taikomos vienodos taisyklės, taip pat turėtų būti atsižvelgta į galiojančius įstatymus“, – teigė EP pranešimo apie dirbtiniui intelektui taikomos civilinės atsakomybės tvarkos autorius Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija).


Dar viename priimtame EP pranešime dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas raginama sukurti veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių sistemą ir užtikrinti ES patentais pagrįstą inovacijų kūrėjų apsaugą, kuri nepakenktų kūrėjų interesams ir nepažeistų etikos. Šio pranešimo autoriaus Stéphane Séjourné („Atnaujinkime Europą“, Prancūzija) teigimu vienas pagrindinių klausimų turėtų būti tai, kam priklauso dirbtinio intelekto sukurta intelektinė nuosavybė.


2021 m. sausio 20 d. EP nariai pritarė pranešimui, kuriuo raginama sukurti ES dirbtinio intelekto reguliavimo sistemą, apibrėžiančią sąvokas ir etikos principus. Ji būtų taikoma ir karyboje. Europarlamentarai pabrėžia, kad vykdant bet kokius su gynyba susijusius veiksmus privalo būti gerbiamas žmogaus orumas ir apsaugomos žmogaus teisės, o DI sistemose turi būti numatyta žmogaus kontrolė, kad būtų galima nustatyti atsakomybę ir atskaitomybę.


Kiti Europos Parlamento komitetai taip pat rengia su dirbtinio intelekto reguliavimu susijusius pranešimus. Kultūros komitetas nagrinėja jo poveikį švietimo, kultūros ir audiovizualiniam sektoriams, o Piliečių laisvės komiteto nariai dirbtinio intelekto naudojimą baudžiamojoje teisėje.

Dirbtinio intelekto vystymas priklauso ir nuo sėkmingos Europos duomenų strategijos. 2021 m. kovo 25 d. Parlamentas priėmė pasiūlymus dėl asmens duomenų

2021 m. gegužės 19 dieną EP patvirtino pranešimą dėl DI naudojimo švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose, kuriame ragina kurti nešališkas ir įtrauktį skatinančias DI technologijas. „Dirbtinis intelektas turėtų būti ruošiamas taip, kad neskatintų diskriminacijos“, – teigė Sabine Verheyen (Europos liaudies partija, Vokietija).

EP nariai taip pat ragino Komisiją toliau spręsti skaitmeninės transformacijos iššūkius bei skirti daugiau dėmesio DI technologijai, kuri gali suteikti paramą Europos privačiam ir viešajam sektoriams skaitmeninės transformacijos metu.

2021 m. spalio 6 d. EP nariai atkreipė dėmesį į griežtų kontrolės mechanizmų poreikį naudojant dirbtinį intelektą baudžiamojoje teisėje bei kvietė uždrausti naudoti automatinį žmonių atpažinimą viešose erdvėse, kovoti su diskriminacija ir siekti algoritmų skaidrumo. „Nereikia klausti, ar DI sistemos gali būti šališkos rasiniu aspektu ir diskriminuojančios – mes žinome, kad gali“, – teigė pranešėjas Petar Vitanov (Socialistai ir demokratai, Bulgarija).

Skaitykite daugiau apie didžiųjų duomenų naudą ir iššūkius.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES formuoja skaitmeninį pasaulį: