„Anglies dioksido nutekėjimas“: EP siekia apmokestinti ES importą anglies dioksido mokesčiu 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas teiks siūlymus, kaip kovoti su „anglies dioksido nutekėjimu“ – ES bendrovių polinkiu perkelti veiklą į valstybes, mažiau ribojančias taršą.

©AFP/INTERPRESS  

Mažiau ambicingos šalys gali pakenkti ES pastangoms sumažinti anglies dvideginio išmetimą ir siekį iki 2050 m. tapti klimato neutraliai. Siekdami apsaugoti ES gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos ir paskatinti ES nepriklausiančias valstybes stiprinti kovą su klimato kaita, EP nariai siūlo įvesti pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą (angl. CBAM), pagal kurį būtų taikomas anglies dioksido mokestis tam tikrų prekių importui iš tam tikrų trečiųjų šalių.

Kaip veiktų šis mokestis? 
  • Mokesčiai būtų imami už produktus iš šalių, kuriose galioja mažiau griežtos taisyklės nei ES, o tai turėtų užtikrinti, kad importuojamos prekės nebūtų pigesnės už lygiavertį ES pagamintą produktą. 

Atsižvelgiant į riziką, kad labiau teršiantys sektoriai perkels gamybą į šalis, kuriose šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apribojimai yra lengvesni, šis mokestis galėtų būti esminis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ETS) papildymas.

Esamos priemonės

Pagal prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą (ETS), numatančią finansines paskatas išmetamų teršalų kiekio mažinimui, elektrinės ir pramonės įmonės turi gauti leidimus už kiekvieną išmetamą CO2 toną. Šių leidimų kainą įtakoja paklausa ir pasiūla. Dėl ekonominės krizės sumažėjo jų paklausa, taigi ir jų kaina, kuri dabar yra tokia maža, kad įmonės nėra motyvuotos investuoti į ekologiškas technologijas.

Europos Parlamento siūlymai

EP nuomone, naujasis mechanizmas turėtų atitikti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles bei tapti būsimos ES pramonės strategijos dalimi.

EP siekia, kad iki 2023 m. CBAM turėtų per tam tikrą laiką apimti visą energetikos sektorių ir daug energijos vartojančią pramonę, kuriai ir toliau skiriama daug nemokamų leidimų ir kuri vis dar sudaro 94 proc. Sąjungos pramonės išmetamųjų teršalų.

Jie pabrėžia, kad ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas turėtų būti skirtas vien klimato srities tikslams siekti ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai mažinti. Jis neturėtų būti netinkamai naudojamas kaip protekcionizmo didinimo, nepateisinamos diskriminacijos ar apribojimų nustatymo priemonė.

EP nariai taip pat pritaria Komisijos siūlymui naudoti iš CBAM gautas pajamas ES biudžete kaip naujus nuosavus išteklius ir prašo Komisijos užtikrinti visišką šių pajamų panaudojimo skaidrumą.

Sužinokite daugiau apie ES atsaką į klimato kaitą.