ES Skaitmeninių rinkų ir Skaitmeninių paslaugų aktai: kas tai yra? 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP priėmė du svarbius ES teisėkūros dokumentus, kurie pakeis skaitmeninę aplinką. Sužinokite daugiau apie šiuos aktus perskaitę tekstą.

Liepos 5 d. priimtos taisyklės sukurs saugesnę, teisingesnę ir skaidresnę skaitmeninę aplinką.

Skaitmeninių platformų galia

Kai kurios platformos, įgiję pranašumą prieš kitus mažesnius savo konkurentus, taip pat daro neigiamą įtaką demokratijai, pagrindinėms teisėms, visuomenei ir ekonomikai. Šios platformos gali nulemti ateities inovacijas, vartotojų pasirinkimus bei atlikti prieigos valdytojo vaidmenį tarp verslų ir interneto vartotojų.

ES atnaujins egzistuojančias skaitmeninių paslaugų taisykles – Skaitmeninių rinkų (DMA) ir Skaitmeninių paslaugų (DSA) aktai suvienodins taisykles, taikomas visoje ES.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES formuoja skaitmeninę transformaciją.

Didžiųjų technologijų įmonių praktikų reguliavimas: Skaitmeninių rinkų aktas

Šio akto tikslas – užtikrinti, kad visos įmonės, veikiančios skaitmeninėje erdvėje, nepriklausomai nuo jų dydžio, turėtų vienodas konkurencijos sąlygas. DMA nustatys aiškias taisykles didžiosioms platformoms, kuriomis siekiama sustabdyti platformas nuo žalingų praktikų. 

Taisyklės turėtų paskatinti inovacijas, augimą ir konkurenciją bei padėti mažoms ar naujoms įmonėms konkuruoti su didesnėmis.

DMA taip pat nustatys kriterijus, pagal kuriuos didelės internetinės platformos gali būti identifikuojamos kaip prieigos valdytojos, ir suteiks Europos Komisijai įgaliojimus atlikti rinkos tyrimus, o prireikus – atnaujinti įpareigojimus prieigos valdytojams ir už netinkamą elgesį.

Saugesnė skaitmeninė erdvė: Skaitmeninių paslaugų aktas


Skaitmeninių paslaugų aktas kuria saugesnę skaitmeninę erdvę vartotojams ir įmonėms, apsaugodamas pagrindines teises. Vieni iš pagrindinių rūpesčių, kuriuos sprendžia šis aktas, yra neteisėtų produktų, paslaugų ir turinio mainai skaitmeninėje erdvėje ir algoritmai, prisidedantys prie dezinformacijos sklaidos.

Sužinokite, kaip ES siekia kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus internete.

DSA suteiks žmonėms daugiau kontrolės dėl to, ką jie mato skaitmeninėje erdvėje: vartotojai turės daugiau informacijos apie tai, kodėl jiems yra rodomas tam tikras turinys ir galės pasirinkti, kad jiems nebūtų taikomas profiliavimas. Nepilnamečiams bus uždrausta tikslinė reklama, taip pat nebus leidžiama reklama jautriomis temomis, tokiomis kaip seksualinė orientacija, religija ar etniškumas.


Naujos taisyklės taip pat padės apsaugoti vartotojus nuo žalingo ir nelegalaus turinio. DSA žymiai pagerins nelegalaus turinio šalinimą, užtikrinant, kad tai būtų padaroma kaip įmanoma greičiau. Šis aktas taip pat kovos su žalingu turiniu ir pristatys geresnes taisykles žodžio laisvės apsaugai.


Skaitmeninių paslaugų aktas taip pat užtikrins, kad produktai, parduodami skaitmeninėje erdvėje, būtų saugūs ir atitiktų aukščiausius ES standartus.


Tolesni žingsniai

Skaitmeninių paslaugų aktas (DSA) įsigaliojo 2022 m. lapkričio 16 d. ir bus taikomas visoje ES nuo 2024 m. vasario 17 d. Tačiau labai didelės platformos ir labai didelės internetinės paieškos sistemos savo įsipareigojimus pagal DSA turės įvykdyti anksčiau – ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo Europos Komisijos paskyrimo. Pirmąjį labai didelių platformų rinkinį Komisija paskyrė 2023 m. balandžio 25 d.

Skaitmeninių rinkų aktas (DMA) įsigaliojo 2022 m. lapkričio 1 d., o jo taisyklės pradėtos taikyti 2023 m. gegužės 2 dieną. Europos Komisija nustatys kiekybines DMA vertes ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 6 d. Statusą įgijusios prieigos valdytojos turės per šešis mėnesius įvykdyti Skaitmeninių rinkų akto reikalavimus.


Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES formuoja skaitmeninį pasaulį: