Prekybos susitarimai, dėl kurių ES susiderėjo arba derasi 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Prekybos susitarimų sudarymas yra vienas esminių ES prekybos politikos elementų. Žemiau skaitykite apie tai, kokius susitarimus ES suderėjusi, kokie jau galioja ir dėl kokių deramasi.

ES prekybos susitarimų žemėlapis  

2020 m. lapkričio 11 d. EP nariai pritarė ES ir Kinijos susitarimui apsaugoti 200 Europos ir Kinijos maisto produktų pavadinimų nuo padirbinėjimo.

Sutarčių įvairovė


ES yra sudariusi nemažai tarptautinių prekybos susitarimų su atskiromis šalimis ar jų grupėmis. Jais siekiama sumažinti arba panaikinti muitų tarifų ir kitus prekybos apribojimus, pvz., netarifinius barjerus produktų saugos ar visuomenės sveikatos srityse. Susitarimais taip pat gali būti steigiamos muitų sąjungos, kaip antai su Andora, San Marinu ir Turkija.

Jie taip pat gali aprėpti nuostatas dėl investicijų apsaugos bei investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo.

Tarp galiojančių susitarimų (įskaitant laikiną taikymą) – ES ir Ukrainos laisvosios prekybos sutartis, ES sutartys su Pietų Korėja, Ekvadoru, Kolumbija, Peru, Čile, Alžyru, Egiptu, Maroku, Pietų Afrikos valstybėmis.


Savo ruožtu patvirtinimo laukia ES susitarimai su Rytų Afrikos bendrijos valstybėmis partnerėmis ir Vakarų Afrikos valstybėmis.

Europa

Derybos dėl susitarimo su Jungtine Karalyste turėtų būti užbaigtos 2020 m. pabaigoje.

Šiaurės Amerika

2017 m. rugsėjo 21 dieną laikinai įsigaliojo Kanados ir ES išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (angl. CETA). Tam, kad jis įsigaliotų, buvo būtinas Europos Parlamento pritarimas, pareikštas tų pačių metų vasario 15 dieną. Kad ES ir Kanados laisvosios prekybos sutartis galutinai įsigaliotų, būtina, kad jį ratifikuotų ne tik EP, bet ir nacionaliniai parlamentai.

2013 m. liepą pradėtos ES ir JAV derybos dėl prieštaringai vertinamo Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo laikinai pristabdytos, kol naujoji JAV administracija apsispręs dėl pozicijos prekybos klausimais. Iki šiol daugiausia diskusijų visuomenėje sulaukė klausimai dėl produktų saugos standartų bei dėl valstybių ir investuotojų ginčų sprendimo mechanizmo. 2019 m. balandžio 15 d. Taryba suteikė įgaliojimus vesti derybas dėl pramoninėms prekėms taikomų muitų tarifų panaikinimo ir dėl atitikties vertinimo.

Azija

2020 m. vasario 12 d. EP nariai patvirtino ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą, kuris įsigaliojo 2020 m. vasaros pabaigoje.

2019 m. vasario 13 d. europarlamentarai patvirtino ES ir Singapūro laisvosios prekybos bei investicijų apsaugos susitarimus, kurie turėtų paspartinti bendradarbiavimą ir su kitomis Pietryčių Azijos valstybėmis. Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms.

2019 m. vasario 1 d. įsigaliojo ES prekybos susitarimas su Japonija.

Šiuo metu laisvosios prekybos derybų su Kinija nevyksta, tačiau 2013 m. lapkritį pradėtos derybos su Kinija dėl dvišalio investicijų susitarimo, kuriuo siekiama panaikinti investavimo Kinijoje apribojimus ir taip atverti naujų verslo galimybių. 2020 m. rugsėjį ES ir Kinija susitarė apsaugoti 100 Europos ir 100 Kinijos produktų geografinių nuorodų viena kitos rinkose. EP nariai tam pritarė lapkričio 11 d. Per ateinančius ketverius metus susitarimas bus išplėstas iki 175 Europos ir Kinijos produktų.


ES taip pat derasi dėl laisvos prekybos susitarimų su šiomis Azijos šalimis:

  • Malaizija (laukiama Malaizijos vyriausybės pozicijos dėl derybų atnaujinimo);
  • Indonezija (dešimtasis derybų raundas įvyko 2020 m. kovą);
  • Tailandas (ES pasirengusi atnaujinti derybas);
  • Filipinai (kito derybų raundo data kol kas neaiški);
  • Mianmaras (derybos nutrūko 2017 m.);
  • Indija (abi pusės palaiko nuolatinį kontaktą).


Okeanija

2018 m. birželį ES pradėjo laisvos prekybos derybas su Australija ir Naująja Zelandija.

Lotynų Amerika

2019 m. birželį buvo pasiektas susitarimas su Pietų Amerikos šalių bendrosios rinkos (isp. Mercado Común del Sur – MERCOSUR) narėmis – Argentina, Brazilija, Paragvajumi ir Urguvajumi. Tačiau jį dar turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.


Be to, ES derasi su Meksika dėl esamo susitarimo atnaujinimo. Politinis susitarimas buvo pasiektas 2018 balandžio 21d., tačiau jo įsigaliojimui reikalingas Tarybos ir Parlemento pritarimas.


Taip pat deramasi dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybinės dalies atnaujinimo. Vėliausias derybų raundas įvyko 2020 m. gegužę.

TiSA


ES taip pat derasi su daugiau nei 20 Pasaulio prekybos organizacijos narių dėl daugiašalio Prekybos paslaugomis susitarimo (angl. TiSA). Juo siekiama pašalinti kliūtis paslaugų teikėjams, norintiems teikti paslaugas kitose šalyse. 2016 m. šios derybos laikinai sustabdytos.

Prekybos susitarimų sudarymui reikalingas EP pritarimas

2009 m. įsigaliojusi Lisabonos sutartis ne tik sustiprino Europos Parlamento vaidmenį ES teisėkūros procese, bet ir užtikrino aktyvesnį EP vaidmenį derybose dėl tarptautinių prekybos susitarimų ir jų ratifikavimo procese – norint sudaryti prekybos susitarimus reikalingas Europos Parlamento pritarimas.

Pavyzdžiui, 2012 metais europarlamentarai atmetė Prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (ACTA). Tai buvo pirmas kartas, kai EP pasinaudojo Lisabonos sutartyje numatyta teise nepritarti tarptautiniam prekybos susitarimui.Šis straipsnis paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. liepą