ES parama: COVID-19 poveikis Afrikoje gali būti pragaištingas 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Pasauliui kovojant su COVID-19, ES formuoja pagalbos rinkinius labiausiai pažeidžiamoms šalims, kad būtų išvengta gilesnės sveikatos ir socialinės krizės.

Atsižvelgiant į daugelio besivystančių šalių sveikatos priežiūros sistemų pažeidžiamumą, koronavirusas gali turėti pražūtingų padarinių, teigia Parlamento Vystymosi komiteto nariai. ES stengiasi paremti valstybes nares ir sušvelninti koronaviruso ekonominį poveikį Europoje, tačiau ši pandemija sienų neturi. Balandžio 17 d. priimtoje rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė tarptautinio bendradarbiavimo ir solidarumo svarbą bei poreikį stiprinti Jungtinių Tautų, ypač Pasaulio sveikatos organizacijos, sistemą.

Pasaulinis ES atsakas kovojant su COVID-19


Balandžio 8 d. Europos Sąjunga įsteigė „Europos komandą“ – 20 milijardų eurų paketą, apvienijantį ES ir jos valstybių narių išteklius, kuriuo remiamos šalys, ypač esančios Afrikoje ir ES kaimynystėje, tačiau taip pat Azijoje ir Ramiajame vandenyne, Lotynų Amerikoje bei Karibuose. Didžioji dauguma investicijų gaunama iš jau veikiančių programų.

Europos Parlamentas palaiko Komisijos pastangas dėl pasaulinio ES atsako bei remia Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko raginimus sustabdyti besivystančių pasaulio šalių skolų mokėjimą.

Daugiau apie ES atsaką – videoreportaže viršuje.

COVID-19 Akrikoje


Apie ES atsaką į koronaviruso plitimą Afrikoje kalbėjomės su EP Vystymosi komiteto pirmininku Tomas Tobé (Europos liaudies partija, Švedija).

 

Ar ES daro pakankamai, kad padėtų trečiosioms šalims kovoti su koronavirusu?

Taip ir ne. Taip, per „Europos Komandos“ programą mes koordinuojame 20 mlrd. eurų paramos teikimą, tačiau valstybės narės taip pat turi sustiprinti savo veiksmus, nes mums reikalingi nauji ištekliai. Kaip ES turime koordinuoti veiksmus ir įsitikinti, kad iš tikrųjų padedame tiems, kuriems labiausiai reikia. Tikėtina, kad daugelyje Afrikos šalių užsikrėtimo atvejai nėra registruojami, todėl turime veikti labai greitai.

EP narys Tomas Tobé  

Kaip manote, ar ES susirūpinimas padėtimi Afrikoje gali sumažėti, atsižvelgiant į dabartinius iššūkius ES viduje?

Ne. Manau, kad visi žmonės supranta, kad šioje situacijoje esame drauge. Ši pandemija neturi jokių sienų ir turime sėkmingai veikti visur. Labai aišku, kad Afrikoje iššūkis yra tikrai didelis. Yra daugiau pažeidžiamų žmonių, sveikatos priežiūros sistema daugelyje valstijų yra nepakankama, neužtenka lovų ligoninėse.

Solidarumo labui svarbu įsitikinti, kad darome viską, ką galime, kad išgelbėtume žmonių gyvybes. Tam tikru atveju tai yra ir Europos interesas, nes nenorime susidurti su antra ir trečia šios pandemijos banga, kuri gali mus pasiekti iš kaimyninių šalių.

Kovo mėnesio pradžioje Europos Komisija paskelbė naują ES ir Afrikos strategiją. Ar ji vis dar aktuali koronaviruso krizės kontekste?

Manau, kad ji yra labai svarbi, nes joje pabrėžiama naujos partnerystės su Afrika svarba, kurioje yra atsisakoma paramos teikėjų ir gavėjų perspektyvos. Daugelį Afrikos šalių turime vertinti kaip partneres. Dėl koronaviruso kilęs pasaulio ekonomikos nuosmukis pabrėžia naujos strategijos svarbą.

Šiuo metu svarbiausia įsitikinti, kad šią partnerystę tikrai įgyvendinsime. Tikimės, kad spalio mėnesį įvyks ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimas. Savo ruožtu Europos Parlamentas rengia savo poziciją dėl strategijos.

Skaitykite daugiau apie Europos Sąjungos veiksmus kovoje su koronavirusu.