Migracijos priežastys 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Nuo saugumo, demografijos ir žmogaus teisių iki skurdo ir klimato pokyčių – sužinokite daugiau apie pagrindines migracijos priežastis.

. ©Ajdin Kamber/AdobeStock  

2019 m. sausio 1 d. ES valstybėse narėse gyveno 22,3 mln. asmenų, kurių pilietybės šalis nėra ES. Atitinkamai jie sudarė 4,9 proc. visų ES 27 gyventojų. Be to, 2019 m. sausio 1 d. ES valstybėse narėse gyveno 13,3 mln. asmenų, turinčių kitos ES valstybės narės pilietybę.

 Migracija į Europą

Migracijos priežastys


Socialiniai ir politiniai veiksniai


Persekiojimo dėl etninių, religinių, rasinių, politinių ir kultūrinių priežasčių aukos dažnai yra priverstos palikti savo šalį. Migraciją gali sukelti karas, ginkluotas konfliktas ar jo grėsmė, pabėgėliams dažnai grasina jų pačių vyriausybės. Pabėgusiems dėl ginkluotų konfliktų ar žmogaus teisių pažeidimų paprastai teikiama humanitarinė pagalba. Jie dažnai apsigyvena artimiausioje saugioje šalyje, kurioje dėl humanitarinių priežasčių galima priimti pabėgėlius.

Pastaraisiais metais į ES atvyko daug pabėgėlių, kurie buvo priversti palikti namus dėl terorizmo, karo ar jų vyriausybių grasinimų. 2019 m. ES prieglobstis buvo suteiktas 295 800 žmonių. Daugiau kaip ketvirtadalis prieglobsčio prašytojų atvyko iš karo nuniokotos Sirijos, taip pat Afganistano ir Irako.

Prieglobsčio prašymų ir pabėgėlių skaičiaus evoliucija ES

Demografiniai ir ekonominiai veiksniai

Demografiniai veiksniai lemia, ar visuomenė didėja, ar mažėja, sensta ar jaunėja, o tai turi įtakos šalies ekonomikai, įsidarbinimo galimybėms.

Migracija dėl demografinių ar ekonominių priežasčių yra daugiausia susijusi su šalies nedarbo lygiu, darbuotojų teisėmis, darbo sąlygų užtikrinimu ir valstybės ekonomikos būkle. Dažniausiai žmonės persikelia į kitą šalį tikėdamiesi didesnių atlyginimų, išsilavinimo galimybių ar aukštesnės gyvenimo kokybės.


Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, 2017 m. 164 mln. žmonių pasaulyje persikėlė dirbti į kitą šalį. Jie sudarė beveik du trečdalius migrantų. 70 proc. jų įsikūrė stiprią ekonomiką turinčiose ir didesnes pajamas užtikrinančiose šalyse.

Aplinkos faktoriai

Klimato kaita visada buvo pagrindinė migracijos varomoji jėga – žmonėms teko bėgti nuo stichinių nelaimių, tokių kaip potvyniai, uraganai ir žemės drebėjimai. Numatoma, kad dėl klimato pokyčių ateityje padaugės nelaimių, o tai privers išsikraustyti dar daugiau žmonių.


Konkretų mastą sunku nustatyti, tačiau manoma, kad iki 2050 m. skaičiai gali svyruoti nuo 25 mln. iki 1 mlrd.

Naujas ES migracijos paktas


Efektyvus migracijos valdymas, taisyklės dėl prieglobsčio prašytojų ir išorrės sienų apsauga daugelį metų buvo ES prioritetas. Europos Komisija planuoja pristatyti naują migracijos ir prieglobsčio paketą šiais metais. Parlamentas pasiūlė iš naujo peržiūrėti ES prieglobsčio taisykles, kad būtų užtikrintas solidarumas ir teisingesnis atsakomybės pasidalijimas.


Rugsėjo 23 d. Europos Komisijos pristatytė naują migracijos ir prieglobsčio paktą, kuriuo siekiama pakeisti ir patobulinti dabartines procedūras užtikrinant bendrą atsakomybę ir solidarumą. Tai yra naujas Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamentas pakeisiantis Dublino reglamentą.

Susiję straipsniai:

Migrantų krizė Europoje

ES atsakas į migracijos iššūkį

Naujasis migracijos aktas: skirtingi vertinimai Europos Parlamente