Kandidatai į eurokomisarus 
Klausymai Europos Parlamente 

ES klausimai  Atnaujinta: 
 
Sukurta:   

Prieš pradedant darbą naujai Europos Komisijai Parlamentas įvertins pretendentų į eurokomisarus kompetenciją ir tinkamumą užimti skiriamas pareigas.

Straipsniai 

Vaizdo įrašai 

Straipsniai 

       

ECON  IMCO  ITRE  JURI 

Pasiūlytoji vykdomoji pirmininko pavaduotoja - Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

       

AFET 

Pasiūlytasis Vyriausiasis įgaliotinis / Pirmininko pavaduotojas - Pasaulyje stipresnė Europa

Atsiimtos kandidatūros 

 
Atsakingas Susijęs Pirmininkų sueiga Komitetų pirmininkų sueiga

Vaizdo įrašai 

Straipsniai