EP patvirtino savo poziciją dėl elektros ir elektronikos prekių atliekų 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas po pirmojo svarstymo pritarė tam, kad būtų sugriežtinta direktyva, įpareigojanti surinkti ir perdirbti nebenaudojamus elektros bei elektronikos prietaisus. Ataskaitai dėl jos pritarė 580 EP narių, nepritarė 37, o susilaikė 22.

Iki šiol ES buvo įpareigojusi visas Sąjungos šalis siekti kasmet surinkti po 4 kg tokių atliekų vienam gyventojui. Tačiau gerokai skiriasi įvairiose ES šalyse parduodamų elektros ir elektronikos prietaisų dalis vienam gyventojui, todėl europarlamentarai siūlo numatyti tokių atliekų surinkimo ES šalyse tikslus pagal tai, kiek jų per metus susikaupia konkrečioje šalyje. EP siūlo įpareigoti Sąjungos šalis pasiekti, kad 2016 m. 85 proc. šalyje susikaupusių elektros ir elektronikos atliekų būtų surenkama, 50-75 proc. (priklausomai nuo kategorijos) – perdirbama, o 5 proc. – panaudojama iš naujo.


Europarlamentarai taip pat pritarė tam, kad gamintojai būtų įpareigoti finansiškai prisidėti prie tokių atliekų surinkimo ir perdirbimo kaštų. „Kiekvienas gamintojas turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš savo pagamintų produktų, tvarkymo finansavimą“, – sakoma direktyvos projekte. Vis dėlto europarlamentarai nutarė, jog gamintojai neturi būti atsakingi už atliekų surinkimą iš privačių namų.


Šiuo metu seną buitinę techniką ir elektroniką vartotojai turi pristatyti perdirbėjams. Europarlamentarai norėtų įpareigoti pardavėjus, išskyrus labai mažas įmones, savo parduotuvėse surinkti bet kur pirktą smulkią techniką – pavyzdžiui, telefonus, barzdaskutes ir muzikos grotuvus. Parlamentas taip pat siekia nustatyti europinius išmetamos elektroninės įrangos surinkimo ir perdirbimo standartus.


Dideliems stacionariems įrenginiams, karinei technikai bei automobiliams direktyvos reikalavimai būtų netaikomi. Europarlamentarai siūlo kol kas jos netaikyti ir saulės baterijose naudojamai fotovoltinei įrangai.


Europarlamentarai taip pat siekia griežčiau kontroliuoti elektros ir elektronikos atliekų eksportą į ES nepriklausančias šalis. „Dėl nelegalaus elektroninės įrangos eksporto Europa praranda milžiniškus kiekius žaliavų. Juk milijone mobiliųjų telefonų yra 250 kg sidabro, 24 kg aukso, 9 kg paladžio, 9 t vario“, – vardijo EP pranešėjas Karl-Heinz Florenz (Europos liaudies partija, Vokietija). Jau dabar leidžiama eksportuoti tik tokius naudotus prietaisus, kuriuos galima iš naujo panaudoti, tačiau dažnai šis reikalavimas apeinamas. Europarlamentarai siūlo įpareigoti eksportuotojus įrodyti, kad įranga veikia, taip pat sugriežtinti patikras.


ES valstybių pateikiami duomenys rodo, jog surenkama ir tinkamai perdirbama tik trečdalis nebenaudojamos technikos. Kai kuriose ES valstybėse gerokai viršijamas šiuo metu nustatytas metinis 4 kg vienam gyventojui surinkimo tikslas, kitos šalys gerokai nuo jo atsilieka. Tuo tarpu kasmet daugiau kaip 8 mln. tonų pasenusios elektroninės įrangos išmetama.


Dėl šios direktyvos bus toliau deramasi su ES Taryba, su kuria dar nepasiektas sutarimas. Tikėtinas antrasis svarstymas.

Įprasta teisėkūros procedūra, pirmasis svarstymas. Svarstymas ir balsavimas: 2011-02-03