Europos Parlamento sprendimai sustiprins ES bankus 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen  

Nuo ateinančių metų ES bankai taps stipresni. Antradienį Europos Parlamentas patvirtino naujas taisykles, kurios apribos bankininkų premijas, sugriežtins bankų kapitalo pakankamumo reikalavimus ir sustiprins bankų priežiūrą. Kartu bankai bus skatinami teikti paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiant paskatinti ūkio augimą.

Kad būtų išvengta nepamatuotos rizikos, bankininkų premijos negalės viršyti jų metinio darbo užmokesčio, tačiau banko akcininkams sutikus (66 proc. akcininkų, kurie valdo bent pusę banko akcijų), jos galės būti iki dviejų kartų didesnės negu atlyginimas. 25 proc. premijos, kuri viršija metinį atlyginimą, išmokėjimas turės būti atidėtas penkiems metams - tai paskatins bankininkų suinteresuotumą sėkminga ilgalaike banko veikla.


ES bankai turės užtikrinti, kad didesnė ir kokybiškesnė dalis bendro kapitalo, t.y. 8 proc., būtų atidėta kaip likvidus ir greitai į grynuosius pinigus konvertuojamas kapitalas, kuris būtų išmokamas indėlininkams ir kreditoriams krizės atveju. Daugiau nei pusė minėto kapitalo turės būti pirmo lygio: aukščiausios kokybės ir mažiausios rizikos - tai dvigubai daugiau nei numatyta iki šiol. Valstybės galės savo teritorijoje veikiantiems bankams taikyti dar griežtesnius kapitalo pakankamumo reikalavimus.


Bankai privalės turėti kapitalo apsaugos rezervą, skirtą absorbuoti galimus praradimus. Kartu bankai turės įsteigti anticiklinio kapitalo rezervą, kuris leistų ekonomikos augimo laikotarpiu sukaupti pakankamai kapitalo, kad nenumatytais atvejais nepritrūktų lėšų.


Naujosios taisyklės sušvelnina kapitalo pakankamumo reikalavimus tiems bankams, kurie teikia paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tokioms paskoloms bus galima taikyti mažesnį rizikos koeficientą, todėl bankai galės priskirti mažesnį kapitalo kiekį šioms paskoloms padengti.


EP patvirtintos taisyklės taip pat įpareigos bankus atskleisti informaciją apie atskirose šalyse uždirbtą pelną, sumokėtus mokesčius, gautas subsidijas, apyvartą ir darbuotojų skaičių. Nuo 2014 m. šie duomenys turės būti perduodami Europos Komisijai, o nuo 2015 m. tapti viešai prieinami. Bankai bus prižiūrimi ES valstybių kompetentingų institucijų kartu su Europos bankų priežiūros institucija, kurios galios bus išplėstos.


"Tai pačios ryžtingiausios kada nors ES galiojusios taisyklės. Bendri reikalavimai 8200 ES bankų yra ES bankų sąjungos pamatas, o bendras priežiūros mechanizmas - šios sąjungos stogas. Taigi dabar turime pastatyti sienas - indėlių garantijų schemas ir bankų gelbėjimo ramsčius. Mes nereguliuojame atlyginimo lygio. Bankininkų premijų taisyklės užtikrins teisingumą ir skaidrumą bei prisidės prie bankininkystės kultūros pokyčio", - teigė EP pranešėjas Othmar Karas (Europos liaudies partija, Austrija).


Nors dėl naujųjų taisyklių, kurias sudaro direktyva ir reglamentas, jau susitarta, joms dar turi formaliai pritarti ES Taryba. Numatoma, kad jos įsigalios 2014 m. sausio 1 d.


Direktyvos projektui pritarė 608 EP narių, 33 nepritarė ir 67 susilaikė. Reglamento projektui pritarė 595 EP nariai, 40 nepritarė ir 76 susilaikė.