Bendroji informacija apie Europos Parlamentą 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas yra vienintelė ES institucija, kurią tiesiogiai renka Europos piliečiai. Jis atstovauja maždaug 500 mln. žmonių 28 ES valstybėse narėse. Rinkimai vyksta kas penkerius metus. Per 2009 m. birželio mėn. rinkimus buvo pažymėta visuotinių EP rinkimų 30 metų sukaktis. Nuo 2014 m. gegužės mėn. vyksių rinkimų EP dirba 751 europarlamentaras.


Nuo 1979 m. priimant naujas ES sutartis buvo vis plečiamos Europos Parlamento galios rengiant ES biudžeto ir teisės aktų projektus ir dėl jų balsuojant. Taip pat buvo stiprinama Europos Parlamento narių vykdoma politinė kitų ES institucijų ir organų kontrolė.


Daugumoje ES politikos sričių sprendimus dėl naujų ES teisės aktų kartu priima Parlamentas, tiesiogiai atstovaujantis piliečiams, ir Ministrų Taryba, kuri atstovauja valstybėms narėms.


Parlamentas atlieka aktyvų vaidmenį rengdamas teisės aktus, kurie turi poveikį piliečių kasdieniam gyvenimui, pvz., tokiose srityse kaip aplinkos apsauga, vartotojų teisės, lygios galimybės, transportas, laisvas darbuotojų, kapitalo, paslaugų ir prekių judėjimas, žemės ūkis, energetinis saugumas, imigracija, teisingumas ir vidaus reikalai, sveikata ir struktūriniai fondai. Taip pat Parlamentas kartu su Taryba turi bendrus įgaliojimus Europos Sąjungos metinio biudžeto srityje.


Kasmet Parlamentas rengia 12 plenarinių sesijų Strasbūre. Jo nariai dalyvauja Parlamento komitetų posėdžiuose Briuselyje, kur taip pat rengiamos papildomos plenarinės sesijos. Diskusijos vyksta visomis oficialiosiomis ES kalbomis atsižvelgiant į Parlamento įsipareigojimą puoselėti įvairovę ir daugelio kultūrų Sąjungą, kuri susivienijusi įvairovėje.