Europos Parlamentas pritarė teisingesnei ir ekologiškesnei žemės ūkio politikai 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

"Bendroji žemės ūkio politika: Parlamentas užtikrino teisingą balansą tarp žemdirbių poreikių, maisto kokybės ir ekologinių reikalavimų" © BELGA/BUITENBEELD/W.Pattyn  

Trečiadienį europarlamentarai patvirtino reformuotos ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetą ir nuostatas 2014-2020 metams. Šiuo laikotarpiu ES skirs daugiau dėmesio aplinkosaugai, teisingiau paskirstys paramą ir padės ūkininkams susidoroti su rinkos iššūkiais.

"Pirmą kartą istorijoje tarp ministrų ir tiesiogiai išrinktų EP narių suderinta ES žemės ūkio politika įgavo formą. Parlamentas užtikrino esminius politikos pagerinimus. Naujoji BŽŪP garantuos geresnę maisto saugos ir aplinkosaugos pusiausvyrą, padės ūkininkams spręsti ateities iššūkius ir bus teisingesnė" , - pažymėjo EP Žemės ūkio komiteto pirmininkas ir pagrindinis Parlamento derybininkas Paolo De Castro (Socialistai ir demokratai, Italija).


Siekdami užtikrinti, kad tiesioginės išmokos būtų skirtos tik aktyviems ūkininkams, EP nariai sugebėjo įtikinti ES Tarybą sudaryti "juodąjį sąrašą" organizacijų, pavyzdžiui, oro uostų ar sporto klubų, kurios automatiškai negalėtų gauti ES paramos, nebent įrodytų, kad ūkininkavimas yra esminis jų pajamų šaltinis.


Kitas EP pasiekimas - papildoma parama jauniesiems ūkininkams, kurie galės tikėtis papildomų 25 proc. tiesioginių išmokų už žemės plotą, ne mažesnį kaip 25 ir ne didesnį kaip 90 hektarų. Daugiau paramos numatyta ir smulkiesiems ūkininkams, o stambieji, kurie gauna daugiau nei 150 tūkst. eurų, turės tenkintis bent 5 proc. mažesne minėtą sumą viršijančia parama.


“Parlamentas užtikrino, kad parama būtų teisingiau paskirstyta tarp ES valstybių. Iki 2020 m. visų ES valstybių ūkininkai turėtų gauti bent 72 proc. ES tiesioginių išmokų vidurkio", - pažymėjo už tiesioginių išmokų taisykles atsakingas EP pranešėjas Luis Manuel Capoulas Santos (Socialistai ir demokratai, Portugalija).


Be to, beveik trečdalis ES valstybei skiriamų tiesioginių išmokų turės būti susieta su aplinkosaugos priemonėmis: pasėlių įvairinimu, esamų daugiamečių žolynų išlaikymu ir ekologinių vietovių sukūrimu žemės ūkio paskirties žemės plote. Naujosios taisyklės neleis dvigubo minėtų priemonių finansavimo iš skirtingų ES paramos šaltinių, o žemdirbiai, kurie nesugebės pritaikyti šių priemonių, ne tik praras joms skirtą paramą, tačiau galės būti ir nubausti. "Ūkininkams reikia suteikti laiko susipažinti su naujomis taisyklėmis. Administracinės nuobaudos nebus taikomos pirmuosius dvejus BŽŪP įgyvendinimo metus ir tik po to "žaliosios" išmokos galės būti palaipsniui nemokamos, tačiau bauda negalės būti didesnė nei 25 proc. gaunamos išmokos", - pažymėjo EP pranešėjas dėl finansavimo, valdymo ir priežiūros Giovanni La Via (Europos liaudies partija, Italija).


Europos Parlamentas pasiekė, kad ūkininkų organizacijos gautų papildomus įrankius, skirtus padėti žemdirbiams susidoroti su rinkų svyravimu ir sustiprinsiančius ūkininkų galią derantis dėl produkcijos kainos. "Pavyzdžiui, bus išplėstas sektorių sąrašas, kuriuose, nepažeisdamos konkurencijos taisyklių, ūkininkų organizacijos galės derėtis dėl tiekimo sutarčių. Stipresnės gamintojų organizacijos turėtų padėti pagerinti ūkininkų ekonominę padėti, tačiau turėtų vengti tapti karteliu" , - pažymėjo EP pranešėjas dėl bendro žemės ūkio produktų rinkos organizavimo Michel Dantin (Europos liaudies partija, Prancūzija).


2010 m. prasidėjusi Bendrosios žemės ūkio politikos reforma pasiekė galutinį jos patvirtinimo etapą. Naujosios BŽŪP taisyklių paketą sudaro keturi reglamentai 2015-2020 m. laikotarpiui ir papildomas reglamentas, nustatantis 2014 m. pereinamąsias politikos taisykles.


Reglamentui dėl tiesioginių išmokų pritarė 440 EP narių, 238 nepritarė, o 10 susilaikė.


Reglamentui dėl kaimo plėtros pritarė 576 EP narių, 101 nepritarė, o 11 susilaikė.


Reglamentui dėl bendro rinkos organizavimo pritarė 426 EP nariai, 253 nepritarė, o 8 susilaikė.


Reglamentui dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir priežiūros pritarė 500 EP narių, 177 nepritarė, o 10 susilaikė.


Reglamentui dėl pereinamųjų taisyklių 2014 m. pritarė 592 EP nariai, 81 nepritarė, o 14 susilaikė.


Šie reglamentai jau suderinti su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių jiems įsigalioti.


Detalesnė informacija patekta bendroje informacija (žr. nuoroda dešinėje).