Europos Parlamentas pritarė dalies taršos leidimų įšaldymui  

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP pritarimas "įšaldyti" prekybą dalimi apyvartinių taršos leidimų turėtų paskatinti įmones investuoti į mažiau teršiančias technologijas ©Belga/AFP/STR  

Antradienį Europos Parlamentas pritarė dalies apyvartinių taršos leidimų (ATL) įšaldymui tikintis, kad tai padidins jų kainą ir paskatins įmones investuoti į mažiau teršiančias technologijas. Šios priemonės, kurias liepos mėn. EP pasiūlė sugriežtinti, skirtos sugražinti ATL sistemos paskatas sumažinti anglies dvideginio (CO2) išlakas.

Ekonominė krizė ir pernelyg didelis taršos leidimų kiekis sąlygojo, kad jų kaina drastiškai nukrito ir nebeatitiko tų prognozių, kuriomis remiantis buvo kuriama ES ATL prekybos sistema. Todėl Europos Komisija pasiūlė atidėti arba "įšaldyti" prekybą dalimi leidimų tikėdamasi, kad tai padidins jų kainą, o kartu ir investicijas į ekologiškas technologijas.


“Esu patenkintas, kad pavyko įtikinti kolegas, jog prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoms tikslams pasiekti yra būtinas [ATL] atidėjimas. ATL neskirta pakenkti mūsų pramonei, o atvirkščiai - ji atsilygina už inovacijas ir efektyvumą, nes nustato anglies kainą. Tačiau šios kainos signalas turi būti aiškus. Praėjusį mėnesį vykusios diskusijos klimato kaitos konferencijoje Varšuvoje parodė, kad ATL sistema išgyvena lemiamą momentą. Todėl svarbu leisti šiai sistemai pasiekti jos brandą", - teigė EP pranešėjas Matthias Groote (Socialistai ir demokratai, Vokietija).


Susitarime su ES Taryba atsižvelgta į Europos Parlamento siūlymą griežčiau kontroliuoti ATL įšaldymą - Europos Komisija ypatingais atvejais galės koreguoti ATL prekybos laiką, jeigu poveikio analizė konstatuos, kad nėra didelės rizikos, jog dėl to iš ES pasitrauktų įmonės. 2013-2020 m. laikotarpiu bus galima tik viena tokio tipo korekcija, ne didesnė nei 900 mln. ATL dydžio.


Pagal 2005 m. sukurta prekybos ATL sistemą įmonės, išmetančios tam tikrą kiekį anglies dvideginio (CO2) į aplinką, turi pirkti iš ES valstybių atitinkamą kiekį taršos leidimų. Vienas leidimas atitinka vieną toną CO2. Jei įgytas leidimas nepanaudojamas, įmonės gali jį parduoti. Ribojant šių leidimų pasiūlą, reguliuojama jų kaina, taip pat kasmet laipsniškai mažinama CO2 taršos apimtis. Iki 2020 m. pramonės šakų, įtrauktų į ATL sistemą, CO2 išlakų lygis turės būti 21 proc. mažesnis nei 2005 m.


Sprendimui dėl dalies ATL įšaldymo pritarė 385 EP nariai, 284 nepritarė ir 24 susilaikė. Jo įsigaliojimui dar turės formaliai pritarti ES Taryba, kuri šiuo klausimu planuoja balsuoti gruodžio 16-17 d. Galutinį sprendimą, kada įšaldyti ATL prekybą, priims Europos Komisija.