EP ragina parengti veiksmų planą seksualinių mažumų teisėms apsaugoti 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Atsižvelgdamos į tebesitęsiančią lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų diskriminaciją, Europos Sąjunga ir jos šalys turi kuo skubiau parengti veiksmų planą šių asmenų teisėms apsaugoti. Tai sakoma antradienį priimtoje Europos Parlamento rezoliucijoje (394 balsai už, 176 prieš ir 72 susilaikė).

2013 m. ES Pagrindinių teisių agentūros atlikta apklausa parodė, kad 47 proc. LGBTI asmenų jautėsi diskriminuojami arba persekiojami, o 26 proc. teigė, kad per pastaruosius penkerius metus yra buvę užpulti arba jiems buvo grasinama smurtu.


EP apgailestauja, kad ES dar ne visada visapusiškai paisoma LGBTI asmenų teisių. Europos Komisija, ES valstybės ir agentūros raginamos kartu parengti visapusišką LGBTI pagrindinių teisių apsaugos politiką, kuri apimtų kovą su diskriminaciją tokiose srityse kaip užimtumas, švietimas, sveikatos priežiūra, prekių ir paslaugų gavimas, šeima ir judėjimo laisvė. Kartu pažymima, kad ši politika turėtų gerbti ES valstybių kompetencijos sritis.


"Valstybės narės, priimančios teisės aktus, kuriais apribojama saviraiškos laisvė seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės atžvilgiu, pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga", - pažymi europarlamentarai. Jie ragina valstybes persvarstyti tokius teisės aktus ir garantuoti pagarbą minėtų grupių saviraiškos laisvei, įskaitant tokius renginius kaip eitynės už lygybę, kurių dalyviams turi būti užtikrinta veiksminga apsauga.


EP siūlo į kovos su rasizmu ir ksenofobija teisės aktus įtraukti ir nusikaltimus dėl lytinės orientacijos bei lytinės tapatybės. Savo ruožtu valstybės raginamos nustatyti arba persvarstyti teisines lyties pripažinimo procedūras, kad jomis būtų visapusiškai paisoma translyčių asmenų teisės į orumą ir fizinį neliečiamumą. Be to, "valstybės narės, priėmusios teisės aktus dėl tos pačios lyties porų bendro gyvenimo faktinių santykių, registruotos partnerystės ar santuokos, turėtų pripažinti panašias nuostatas, priimtas kitų valstybių narių", pažymi Europos Parlamentas.


"Europoje daugiau neturėtų būti toleruojama homofobija. Tiek daug iš mūsų lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų per ilgai gyvenome baimėje. Bijojome susikibti rankomis gatvėje, būti šaukiami vardu, bijojome taip pat būti išmesti iš namų, mokyklų ar darbų. Mano pranešimas sako, kad ES turi į tai reaguoti, kad ir mes galėtume naudotis teisėmis, kurios visiems garantuotos Europos Sąjungoje", - pažymėjo EP pranešėja Ulrike Lunacek (Žalieji, Austrija).