Europos Parlamentas įpareigojo ES šalis kaupti duomenis apie lėktuvų keleivius 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

©AP Images/European Union - EP  

Siekiant pažaboti terorizmą ir kitus sunkius nusikaltimus, oro vežėjai turės iš anksto perduoti ES šalių institucijoms savo keleivių duomenis, kurie bus saugomi penkerius metus. Tai numatyta lėktuvų keleivių duomenų įrašų taisyklėse, kurias ketvirtadienį patvirtino Europos Parlamentas.

„Patvirtinome svarbią kovos su terorizmu priemonę. Rinkdamos ir analizuodamos keleivių duomenimis bei keisdamosi jais, ES šalių žvalgybos agentūros galės susekti įtartinus veiksmus ir juos užkardyti. Šis įrankis neišsprendžia visko, tačiau tokią sistemą turinčios valstybės jau įrodė jos efektyvumą, – pažymėjo EP pranešėjas Timothy Kirkhope (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė). – Suprantu susirūpinimą dėl asmens duomenų rinkimo ir saugojimo, tačiau galiu patikinti, kad direktyvoje numatyti pakankami duomenų apsaugos saugikliai“, – pridūrė pranešėjas.


ES valstybės turės paskirti instituciją, atsakingą už keleivių duomenų rinkimą, saugojimą ir tvarkymą. Kalbama apie informaciją, surinktą bilietų užsakymo bei registravimosi skrydžiui metu: keleivių pavardes, kelionės datą, maršrutą, kontaktinius duomenis, bagažo duomenis, mokėjimo informaciją ir pan. ES valstybės galės įpareigoti teikti šią informaciją ne tik oro vežėjus, bet ir kelionių agentūras ar kelionių organizatorius.


Surinkta informacija bus saugoma penkerius metus nuo kelionės, tačiau jau po pusmečio visa asmeninė informacija – vardai ir pavardės, kartu keliaujančiųjų duomenys bei skaičius, adresas ir pan. – turės būti užmaskuota, o ją atskleisti bus leidžiama tik ypatingais atvejais ir tik teismui leidus.


ES šalių atsakingos institucijos galės tarpusavyje arba su EUROPOL keistis surinkta informacija tik siekiant užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, juos atsekti, tirti ir bausti už juos. Tarp tokių yra prekyba žmonėmis, dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, kibernetiniai nusikaltimai, vaikų pornografija bei ginklų prekyba.


Direktyva bus privalomai taikoma visiems skrydžiams iš ES šalių į Sąjungai nepriklausančias šalis arba priešinga kryptimi. Vis dėlto to pageidaujančioms ES šalims bus leidžiama direktyvą taikyti ir ES vidaus skrydžiams, apie tai iš anksto pranešus Europos Komisijai.


Europarlamentarai pasiekė, kad kiekvienoje ES šalyje būtų paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris prižiūrėtų direktyvos įgyvendinimą. Jiems taip pat pavyko sugriežtinti prieigą prie keleivių duomenų praėjus pusmečiui po kelionės. Be to, nedelsiant turės būti ištrinami duomenys apie asmens rasę ar tautybę, politines pažiūras, religiją, sveikatą bei lytinę orientaciją.


Direktyvai pritarė 461 EP nariai, 179 nepritarė, o 9 susilaikė. Ji jau suderinta su ES Taryba, kuri dar turės formaliai jai pritarti. ES valstybės turės per dvejus metus ją perkelti į savo teisę. Dar po dvejų metų Europos Komisija turės pateikti šių taisyklių įgyvendinimo vertinimą.