Dalytis šiuo puslapiu: 

610 europarlamentarų pritarė naujajam JT klimato kaitos susitarimui © ES 2016 - Europos Parlamentas 

Antradienį Europos Parlamentas pritarė istoriniam Paryžiaus kovos su klimato kaita susitarimui (610 už, 38 prieš, 31 susilaikė). Taip jis sudarė sąlygas ankstesniam nei tikėtasi šio susitarimo įsigaliojimui - jau šių metų lapkričio pradžioje.

„EP sprendimas atveria kelią susitarimui įsigalioti. [...] Paryžiaus susitarimo įsigaliojimas praėjus mažiau nei metams po jo pasirašymo yra didžiulis pasiekimas, turint omenyje, kad Kioto protokolui įsigalioti prireikė aštuonerių metų. Šiandienos balsavimas taip pat reiškia, kad ES ir toliau išlieka kovos su klimato kaita lyderė“, – pažymėjo EP pirmininkas Martin Schulz. Jis pasirašė Parlamento sprendimą kartu dalyvaujant Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Ban Ki-moon, Prancūzijos aplinkos apsaugos ministrei Ségolène Royal, ES Tarybai atstovaujančiam Slovakijos valstybės sekretoriui Ivan Korčok, Europos Komisijos pirmininkui Jean-Claude Juncker ir EP pranešėjui Giovanni La Via (Europos liaudies partija, Italija).


„Europos Sąjunga turi didelę kovos su klimato kaita patirtį“, – prieš balsavimą teigė Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moon. Jis padėkojo EP nariams ir pabrėžė šio susitarimo ratifikavimo svarbą. Kalbėtojo teigimu, kova su klimato kaita yra ne tik vienas iš svarbiausių mūsų laikų iššūkių, bet ir galimybė sukurti tvaresnę bei konkurencingą ekonomiką bei užtikrinti valstybių stabilumą.


Daugumos EP frakcijų atstovai pabrėžė, kad bendradarbiavimas ir bandymas kartu spręsti problemas yra vienintelė galimybė įveikti pasaulinius iššūkius. Jie taip pat ragino skubiai įgyvendinti susitarimą ir vykdyti tolesnes derybas pasauliniu lygiu dėl klimato kaitos pažabojimo.


Po Europos Parlamento pritarimo ES Taryba galės patvirtinti Sąjungos sprendimą ratifikuoti Klimato kaitos susitarimą ir kartu su septyniomis jį jau ratifikavusiomis ES valstybėmis (Vengrija, Prancūzija, Slovakija, Austrija, Malta, Portugalija ir Vokietija) spalio 7 d. jį deponuoti Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke.


Ratifikavusi šį susitarimą, ES kartu su JAV, Kinija, Indija ir kitomis šalimis lapkričio 7-18 d. dalyvaus šio susitarimo šalių konferencijoje Marakeše (Marokas), kurioje bus sprendžiama dėl tolesnių kovos su klimato kaita priemonių.


Naujajam klimato kaitos susitarimui įsigalioti būtina, kad jį ratifikuotų bent 55 (iš 197) JT Klimato kaitos konferencijos šalys, išmetančios į orą ne mažiau kaip 55 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasaulyje. Šiuo metu sutartį yra ratifikavusi 62 valstybės, o jų bendras emisijų lygis siekia 51,89 proc. ES yra atsakinga už 12 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą pasaulyje, taigi Sąjungai ratifikavus susitarimą bus įvykdytos sąlygos jam įsigalioti nuo šio lapkričio.