Europos Parlamentas remia organinių trąšų plėtrą 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Antradienį Europos Parlamentas (EP) pritarė siūlymui palengvinti organinių ir iš atliekų pagamintų trąšų prekybą ES, taip pat dar labiau apriboti leistiną kadmio kiekį fosforo trąšose.

Šiuo metu galiojančios ES taisyklės reguliuoja įprastų neorganinių trąšų, kurios iškasamos ar gaminamos cheminiu būdu, laisvą judėjimą ES rinkoje. Jos netaikomos organinėms ir iš atliekų gaminamoms trąšoms, kurios prisideda prie žiedinės ekonomikos plėtros.

 

Naujosios taisyklės suvienodintų organinių trąšų tiekimo ES vidaus rinkai ir jų ženklinimo reikalavimus, suteiktų ūkininkams daugiau pasirinkimo, taip pat  prisidėtų prie atliekų ir žalos aplinkai mažinimo.

 

Savo ruožtu europarlamentarai siūlo gamintojams suteikti daugiau laiko prisitaikyti prie griežtesnio kadmio kiekio apribojimo fosforo trąšose. Nuo esamos 60 mg/kg ribos pasiekti 40 mg/kg ribą siūloma per šešerius metus, o 20 mg/kg ribą – per šešiolika metų (Europos Komisija minėtas ribas siūlo pasiekti atitinkamai per trejus ir dvylika metų).

 

EP taip pat siūlo įpareigoti Europos Komisiją per trejus su puse metų pateikti naujųjų taisyklių poveikio vertinimą - dėl gamybinio fosfato prieinamumo, kadmio šalinimo technologijų plėtros, naujų reikalavimų poveikio prekybai žaliavomis ir kitų aspektų.

 

Šiuo metu perdirbama vos 5 proc. biologinių atliekų. Manoma, kad jei biologinių atliekų būtų perdirbama daugiau, jomis būtų galima pakeisti iki 30 proc. neorganinių trąšų. ES per metus importuoja apie 6 mln. tonų fosfatų iš Maroko, Tuniso ir Rusijos.

 

ES taisyklių pakeitimams pritarė 298 EP nariai, 234 nepritarė, o 135 susilaikė. Jie dar turės būti suderinti su ES Taryba.

 

“Šis pasiūlymas yra žiedinės ekonomikos paketo dalis. Juo siekiama paskatinti organinių trąšų pasiūlą, suvienodinti ženklinimą bei sumažinti administracinę naštą gamintojams ir žemdirbiams. Norime saugių produktų, todėl siūlome apriboti sunkiųjų metalų koncentraciją trąšose”, - pažymėjo EP pranešėjas Mihai Ţurcanu (Europos liaudies partija, Rumunija).