Europos Parlamentas naikina kliūtis pirkti internetu iš kitų ES šalių 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Antradienį EP narių priimtos taisyklės leis panaikinti nepagrįstas kliūtis internetu įsigyti prekę ar paslaugą, pavyzdžiui, nakvynę, automobilio nuomą ar drabužius, iš kitos ES valstybės.

Nors vis daugiau ES gyventojų apsiperka internetu, dažnai prekybininkai apriboja galimybę pirkti jų prekes ar paslaugas iš kitų ES šalių. Europos Komisijos tyrimo duomenimis, net 63 proc. ES prekių ir paslaugų tinklalapių nesuteikia galimybės apsipirkti iš kitų ES valstybių. Tai ypač dažnai pasitaiko bandant įsigyti buitinę techniką (86 proc.), rečiau - perkant paslaugas, pavyzdžiui, bilietus į sporto renginius (40 proc.).

 

Naujosiomis ES taisyklėmis, kurias antradienį patvirtino Europos Parlamentas (EP), siekiama išspręsti šią problemą. Prekes ar paslaugas internetu įsigyjantys vartotojai negalės būti diskriminuojami dėl jų pilietybės ar gyvenamosios vietos - dėl to nebebus galima atsisakyti jiems parduoti prekę ar paslaugą, blokuoti prieigą ar automatiškai peradresuoti juos į kitą tinklalapį.

 

Prekybininkai nebus įpareigoti pristatyti prekes į visas ES šalis - jie ir toliau galės pasirinkti, kuriose šalyse teiks pristatymo paslaugas. Tačiau nebus galima atsisakyti parduoti prekę ES vartotojui, kuris sutinka ją atsiimti kitoje Sąjungos šalyje, į kurią ta prekė pristatoma. Kitų ES šalių vartotojams turės būti suteiktos tos pačios prekių ar paslaugų įsigijimo, pardavimo bei mokėjimo sąlygos kaip ir vietos gyventojams. Diskriminuoti nebus leidžiama ir tuomet, kai paslaugos suteikiamos prekiautojo patalpose ar kitoje konkrečioje vietoje – tai apima apgyvendinimą, automobilių nuomą, sporto ir kitus renginius, laisvalaikio pramogas ir pan.

 

Skaitmeninio turinio paslaugoms naujosios taisyklės bus taikomos tuomet, kai jų nesaugo autorių teisės. Pavyzdžiui, nebebus galima diskriminuoti kitoje ES šalyje gyvenančių vartotojų, norinčių įsigyti debesijos, duomenų saugyklų, interneto svetainių prieglobos ar ugniasienės paslaugas. Reglamentas kol kas nebus taikomas skaitmeninio turinio prekėms ir paslaugoms, kurioms galioja autorių teisių apsauga, pavyzdžiui, elektroninėms knygoms, muzikai ar žaidimams, taip pat garso ir vaizdo paslaugoms. EP dėka Europos Komisija įpareigota per dvejus metus persvarstyti šių išimčių tikslingumą.

 

Be to, verslininkai toliau turės laisvę pasirinkti, kokias mokėjimo korteles ar kitas mokėjimo priemones priimti, tačiau negalės diskriminuoti vartotojų pagal šių priemonių išdavimo šalį.

 

Naujosioms taisyklėms pritarė 557 EP nariai, 89 nepritarė, o 33 susilaikė. Joms įsigalioti dar būtinas formalus ES Tarybos pritarimas. Tikėtina, kad jos bus pradėtos taikyti nuo šių metų pabaigos.

 

„Tai svarbus žingsnis konkurencingesnės ir gilesnės bendrosios skaitmeninės rinkos link. Jis prisidės prie kovos su vartotojų diskriminacija pagal jų pilietybę ar gyvenamąją vietą, kurios  niekada neturėjo būti suvienytoje Europoje. Įrodėme, kad ES gali atnešti konkrečių teigiamų rezultatų vartotojams“, - pažymėjo EP pranešėja Róża Thun (Europos liaudies partija, Lenkija).