EP sprendimas paskatins įmones mažinti CO2 išlakas 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema taikoma 11 tūkst. jėgainių ir stambesnių gamyklų ES ©AP Images/European Union-EP  

Antradienį europarlamentarai atnaujino prekybos ES taršos leidimais taisykles, kuriomis siekiama kovoti su klimato šilimu ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas.

2005 m. pradėta taikyti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema įpareigoja daugiau nei 11 tūkst. jėgainių ir stambesnių gamyklų įsigyti leidimą kiekvienai į atmosferą išmesto anglies dvideginio tonai. Kasmet įmonėms suteikiamas tam tikras nemokamų taršos leidimų kiekis, o jei jų nepakanka – jos gali papildomus leidimus įsigyti aukcione. Pastaruoju metu šių leidimų kainos labai mažos dėl pasiūlos perviršio, todėl bendrovės turi mažai paskatų persiorientuoti į mažiau taršias technologijas.

 

ES taršos leidimų prekybos reforma siekiama, kad iki 2030 m. bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėtų bent 40 proc. palyginti su 1990 m. lygiu.

 

Su ES Taryba jau neformaliai suderintos taisyklės įpareigoja nuo 2021 m. sparčiau mažinti aukcione parduodamų taršos leidimų skaičių, t.y. 2,2 proc. per metus (šiuo metu jų kasmet mažėja 1,74 proc.). Europos Parlamento dėka šis procentas ateityje bus persvarstytas - siekiama jį padidinti po 2024 m. Tikimasi, kad mažesnis leidimų skaičius sumažins pasiūlos perviršį ir padidins jų kainą, o tai paskatins įmones sparčiau diegti mažiau taršias technologijas.

 

Taip pat nutarta padvigubinti kitąmet pradėsiantį veikti rinkos stabilumo rezervą, kuriame bus kaupiama dalis rinkoje atsiradusio taršos leidimų perviršio (nuo 12 iki 24 proc.). Be to, numatoma sukurti du fondus, kurie būtų finansuojami pardavus dalį taršos leidimų. Modernizacijos fondas leistų remti energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir kai kurių ES valstybių energetikos pertvarką, o Inovacijų fondas – atsinaujinančios energetikos projektus.

 

ES taisyklėms pritarė 535 EP nariai, 104 nepritarė, o 39 susilaikė. Dėl jų jau pasiektas kompromisas, tačiau joms įsigalioti dar būtinas ES Tarybos formalus pritarimas.

 

„ES apyvartinių taršos leidimų sistema yra viena iš esminių kovos su klimato kaita priemonių. Šios sistemos reforma užtikrinome, kad didėtų taršos leidimų kaina bei būtų suderinti aplinkos apsaugos ir Europos pramonės interesai“, - pažymėjo EP pranešėja Julie Girling (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė).