Europos Parlamentas palaiko tolesnius ES veiksmus dėl teisės viršenybės Lenkijoje 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Ketvirtadienį europarlamentarai paragino ES valstybes nedelsiant nuspręsti, ar iškilo aiškus pavojus, jog Lenkija gali pažeisti pagrindines ES vertybes, ir imtis tolesnių veiksmų.

2017 m. gruodžio 20 d. Europos Komisija pasiūlė pripažinti, kad iškilo aiškus pagrindinių ES vertybių pažeidimo Lenkijoje pavojus, ir aktyvinti ES sutarties 7 straipsnį. Europarlamentarai remia šį siūlymą ir kviečia ES Tarybą jam pritarti.

 

Kartu jie ragina Lenkiją nedelsiant išspręsti iškilusias teisinės valstybės problemas, o Europos Komisiją ir ES Tarybą - nuolat informuoti Parlamentą apie padarytą pažangą. Europarlamentarai nerimauja dėl Lenkijos valdžios sprendimų, paminančių valdžios galių atskyrimą, teismų nepriklausomumą ir kai kurias pagrindines teises.

 

ES sutartis suteikia galią ES Tarybai pripažinti šiurkštaus ES vertybių pažeidimo pavojų tam tikroje ES šalyje. Tam turi pritarti Europos Parlamentas ir keturi penktadaliai ES valstybių (mažiausiai 23). Pažeidimams įgavus nuolatinį pobūdį ir tai vieningai patvirtinus Europos Vadovų Tarybai, ES Taryba gali kvalifikuota balsų dauguma nuspręsti suspenduoti šalies balsavimo teisę.

 

EP rezoliucijai pritarė 422 EP nariai, 147 nepritarė, o 48 susilaikė.