Europos Parlamentas kelia sąlygas naujam ES susitarimui su Azerbaidžanu 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Pagarba demokratijai ir žmogaus teisėms yra viena iš svarbiausių sąlygų glaudesniems ES ir Azerbaidžano santykiams, trečiadienį pažymėjo Europos Parlamentas (EP).

ES ir Azerbaidžano santykiai yra reguliuojami 1999 m. partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl kurio atnaujinimo šiuo metu deramasi.

Trečiadienį priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai ragina užtikrinti, kad būsimasis susitarimas būtų plataus užmojo ir pasitarnautų ne tik stambiajam verslui, bet ir smulkiosioms bei vidutinėms įmonėms, taip pat visiems ES ir Azerbaidžano piliečiams. ES ir Azerbaidžano santykių stiprinimas turi priklausyti nuo demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms puoselėjimo, įsitikinę EP nariai. Jie siūlo priminti Azerbaidžano valdžiai, kad „su šalimi, kuri nepaiso pagrindinių ES vertybių ir teisių, joks visapusiškas susitarimas nebus ratifikuojamas“.

Europarlamentarai ragina Azerbaidžano valdžią gerbti susirinkimų ir žiniasklaidos laisvę, taip pat iki derybų pabaigos paleisti politinius kalinius. ES turėtų aktyviau remti nepriklausomos ir pliuralistinės žiniasklaidos šalyje plėtrą, taip pat padėti stiprinti žmogaus teisių apsaugą bei reformuoti teisėsaugos institucijas, kad jos nebūtų priklausomos nuo vykdomosios valdžios, įsitikinę EP nariai. Savo ruožtu jie ragina į susitarimą įtraukti paramą Azerbaidžano kovai su ekonominiais nusikaltimais, korupcija, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu. 

Europarlamentarai tikisi, kad naujasis susitarimas gali būti pasirašytas iki kitų metų Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo, jei bus užtikrinta derybų pažanga ir įgyvendintos minėtos pagrindinės sąlygos. Jie prašo nepradėti laikinai jo taikyti tol, kol Europos Parlamentas jam nepritars.

EP rekomendacijoms pritarė 564 EP nariai, 69 nepritarė, o 47 susilaikė.

„ES yra pagrindinė Azerbaidžano prekybos partnerė, o Azerbaidžanas - strateginė ES partnerė energetikos srityje, todėl svarbu atnaujinti tarpusavio santykius reguliuojantį susitarimą. Europos Parlamentas įdėmiai stebės šalyje vykstančius pokyčius. Tikiuosi, kad bendradarbiaudami galėsime iki derybų pabaigos pasiekti reikiamą pažangą užtikrinant demokratijos standartus Azerbaidžane“, - pažymėjo EP pranešėja Norica Nicolai (Liberalai ir demokratai, Rumunija).