Europos Parlamentas griežtina kovą su terorizmo finansavimu 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Trečiadienį Europos Parlamentas patvirtino naujas terorizmo finansavimo užkardymo taisykles, leisiančias sustiprinti kovą su pinigų plovimu ir sugriežtinti grynųjų pinigų srautų patikrą.

Tyrimai rodo, jog Europos Sąjungos „juodojoje rinkoje“ gaunama maždaug 110 mlrd. eurų pajamų per metus, tai apytiksliai sudaro 1 proc. ES BVP. Dalis šių lėšų gali būti panaudota teroristinės veiklos finansavimui.

Atnaujintomis kovos su pinigų plovimu taisyklėmis panaikinami ES valstybių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo trukdžiai, ES mastu nustatomas bendras pinigų plovimo apibrėžimas, įtvirtinama minimali bausmė už pinigų plovimą (maksimali bausmė už šią nusikalstamą veiką negali būti mažesnė nei ketveri metai kalėjimo), taip pat užkertamas kelias už pinigų plovimą nuteistiems asmenims tapti valstybės tarnautojais ar dalyvauti viešuosiuose konkursuose.

Atnaujintoms taisyklėms pritarė 634 EP nariai, 46 nepritarė, o 24 susilaikė.

Trečiadienį taip pat priimtomis grynųjų pinigų kontrolės taisyklėmis išplečiama vežamų grynųjų pinigų sąvoka (jiems prilyginti ir čekiai, auksas ar išankstinio apmokėjimo kortelės), griežtinama jų pervežimo kontrolė (bus privalu registruoti grynųjų pinigų siuntas, net jei jos ir neviršija deklaruotinos didesnės nei 10 tūkst. eurų sumos), o ES valstybės įpareigotos keistis informacija apie galimas nusikalstamas veiklas.

Šios taisyklės bus taikomos ir gryniesiems pinigams, kurie siunčiami paštu, krovininėmis ar kurjerinėmis siuntomis bei nelydimu bagažu. Atitinkamos ES valstybių institucijos galės sulaikyti siuntą ir pareikalauti deklaruoti lėšų kilmę.

Šioms taisyklėms pritarė 625 EP nariai, 39 nepritarė, o 34 susilaikė.

Naujosios priemonės jau suderintos su ES Taryba, todėl joms įsigalioti kliūčių neliko. ES valstybės turės nuo dvejų iki pustrečių metų pasiruošti jas įgyvendinti.

„Baudžiamąją atsakomybę už pinigų plovimą numatančios taisyklės kerta nusikaltėliams per skaudžiausią vietą - pinigus“, - pažymėjo EP pranešėjas Ignazio Corrao (Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija, Italija).

„Naujose taisyklėse atsižvelgėme į geriausią tarptautinę praktiką ir sustiprinome grynųjų pinigų srautų į ES ar iš jos patikrą“, - pridūrė kita EP pranešėjas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai, Ispanija).

„Grynuosius pinigus sunku susekti ir lengva transportuoti, todėl jie tokie populiarūs tarp nusikaltėlių. Šiuo reglamentu sustiprinome kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo priemones, taip pat sudarėme sąlygas valstybių institucijoms greičiau keistis informacija“, - kalbėjo EP pranešėja Mady Delvaux (Socialistai ir demokratai, Liuksemburgas).