Dalytis šiuo puslapiu: 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino savo poziciją dėl naujos „InvestEU“ programos, skirtos investicijoms į ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą skatinti.

Naujuoju finansiniu laikotarpiu (2021-2027 m.) ši programa pakeis Europos strategijų investicijų fondą (ESIF), įsteigtą Europos Komisijos pirmininko J. C. Junckerio siūlymu po 2008 m. finansų krizės. Ja siekiama pritraukti investicijų suteikiant ES biudžeto garantijų.

„InvestEU“ programa sujungs ESIF ir dalį kitų esamų programų: tam tikras Europos infrastruktūros tinklų priemonės, Europos įmonių konkurencingumo programos COSME bei Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) dalis.

Europarlamentarai siekia patobulinti Europos Komisijos pasiūlytą projektą: padidinti ES garantiją nuo 38 iki 40,8 mlrd. eurų, kad naujuoju finansiniu laikotarpiu būtų galima mobilizuoti 698 mlrd. eurų investicijų (Komisija numatė pritraukti 650 mlrd. eurų).

Dėl dalies naujojo fondo nuostatų europarlamentarai jau sutarė su ES Taryba: pavyko aiškiau suformuluoti fondo tikslus, tarp jų įrašyti užimtumo skatinimą, Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įgyvendinimą, taip pat ekonominę, teritorinę ir socialinę sanglaudą. Klimato kaitai stabdyti sutarta skirti mažiausiai 55 proc. tvariai infrastruktūrai numatytų lėšų. Be to, sutarta dėl labiau subalansuoto programos valdymo.

Už tokią EP pozicija balsavo 463 europarlamentarai, nepritarė 64, o susilaikė 29. Dėl likusių fondo nuostatų su ES Taryba toliau derėsis naujos sudėties Europos Parlamentas.

Vienas iš EP pranešėjų José Manuel Fernandes (Europos liaudies partija, Portugalija) teigė: „Programa „InvestEU“ paskatins investicijas į konkurencingumą ir ekonomikos augimą, o kartu leis sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų visoje ES. „InvestEU“ taip pat paskatins ekonomine, teritorinę ir socialinę sanglaudą. Europos Parlamentas gina tokią „InvestEU“ garantiją, kuri 2021–2027 m. galėtų mobilizuoti iki 700 mlrd. eurų. „InvestEU“ ketina panaikinti investicijų trūkumą ES, remdama viešąsias ir privačias investicijas į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninimą, taip pat tvarią infrastruktūrą ir socialinį sektorių.“

Kitas EP pranešėjas Roberto Gualtieri (Socialistai ir demokratai, Italija) pažymėjo: „Su „InvestEU“ mes kuriame ES ateitį siekdami didesnių investicijų MVĮ, taip pat vietos projektams. Šią naują priemonę glaudžiai siejame su stipriomis paskatomis remti aplinkosaugos, socialinius ir valdymo tobulinimo projektus, taip pat skatinti kultūrą ir užtikrinti etišką bei tvarų finansavimą.“