Ko reikia politinei frakcijai įsteigti? 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Po rinkimų EP nariai buriasi į frakcijas. Frakcijos EP narius iš skirtingų valstybių narių telkia pagal jų politines pažiūras. Frakcijos gali būti sudaromos ir vėliau, įsibėgėjus Parlamento kadencijai. Šiuo metu Parlamente jų yra 8.

Kad frakcija įgytų oficialų statusą, jai turi priklausyti bent 25 EP nariai, išrinkti ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių (t. y. mažiausiai 7 valstybėse narėse). EP narys gali priklausyti tik vienai frakcijai.

Įsteigus frakciją, apie tai pranešimu, nurodant frakcijos pavadinimą, jos narius ir biuro sudėtį, turi būti pranešta EP pirmininkui.

Paprastai Europos Parlamentas nevertina frakcijos narių politinių pažiūrų. Sudarydami frakciją, EP nariai iš esmės patvirtina savo politines pažiūras. Tik kai atitinkami EP nariai patys tai paneigia, Parlamentas turi įvertinti, ar frakcija sukurta faktiškai nepažeidžiant taisyklių.

.