Pasiūlytojo komisaro V. Sinkevičiaus klausymas Europos Parlamente 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Hearing of Virginijus Sinkevičius, LT, Enviromment and Oceans  

Europos Parlamento (EP) Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Žuvininkystės komitetų nariai pateikė klausimus pasiūlytajam komisarui Virginijui Sinkevičiui.

Lietuvos pasiūlyto kandidato, pretenduojančio užimti aplinkos ir vandenynų komisaro portfelį, atsakymus EP komitetų politinių frakcijų koordinatoriai įvertins per 24 valandas.

Miškai, biologinė įvairovė ir vandenynai

Savo įžanginiame žodyje V. Sinkevičius įvardijo tris savo veiklos prioritetus: biologinę įvairovę, žiedinę ekonomiką ir nulinę taršą. Jis išreiškė siekį žiedinės ekonomikos politiką taikyti naujose srityse: tekstilėje, maisto bei informacinių technologijų sektoriuose.

Kovos su tarša srityje V. Sinkevičius žadėjo susitelkti ties toksiškų chemikalų, endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimu, medikamentų ir mikroplastikų patekimu į vandenį.

Kalbėdamas apie žuvininkystę, V. Sinkevičius įsipareigojo visapusiškai įgyvendinti bendrą ES žuvininkystės politiką ir atlikti jos įvertinimą. Jis tvirtino, kad ES privalo išlikti pasauline lydere tvarios žuvininkystės ir vandenynų priežiūros srityse. Anot V. Sinkevičiaus, sveikų žuvų išteklius ir klestinčias žvejų bendruomenes gali užtikrinti tik švarūs vandenynai.

EP nariai pateikė kandidatui klausimus apie miškų ir bioįvairovės išsaugojimą, žemės ūkio ir pramonės sektorių taršą, taip pat plastiko taršą ir perteklinį naudojimą bei ekologinį projektavimą.

Žvejybos srityje EP nariai taip pat domėjosi V. Sinkevičiaus nuomone apie daugiašalius susitarimus dėl žvejybos kvotų „Brexit“ atveju, mažas žvejų bendruomenes, daugiamečius žvejybos planus, taip pat Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ateitį.

Visą klausymo vaizdo įrašą galite pamatyti čia.

Pasibaigus klausymui, pasiūlytasis komisaras atsakė į keletą žurnalistų klausimų. Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia.

Remiantis komitetų rekomendacijomis, EP Pirmininkų sueiga spalio 17 d. spręs, ar užbaigti klausymų procedūrą. Tokiu atveju spalio 23 d. EP plenarinėje sesijoje vyks balsavimas dėl visos Komisijos patvirtinimo.

Klausymui pirmininkavo Chris Davies (Atnaujinkime Europą, JK, Žuvininkystės komitetas) ir Pascal Canfin (Atnaujinkime Europą, Prancūzija, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto apsaugos komitetas).