EP ragina užtikrinti piliečių teises po „Brexit“ 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP nariai susirūpinę dėl ES ir JK piliečių teisių, įskaitant judėjimo laisvę  

Kad patvirtintų ES ir Jungtinės Karalystės (JK) susitarimą dėl išstojimo, europarlamentarai siekia garantijų dėl piliečių teisių.

EP turės patvirtinti ES ir JK susitarimą dėl išstojimo paprasta balsavime dalyvaujančių europarlamentarų balsų dauguma. Dėl šio klausimo Parlamentas balsuos po to, kai ratifikavimo procesą parlamente užbaigs britai. Preliminariai balsuoti numatyta sausio 29-ąją. Trečiadienį priimtoje rezoliucijoje (610 balsų už, 29 prieš, 68 susilaikė) europarlamentarai pažymi, kad sprendimas bus priimtas atsižvelgus į piliečių teisių apsaugos garantijas po išstojimo.

Europarlamentarai reiškia susirūpinimą dėl Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių, kurie iki 2021 m. birželio 30 d. nepateiks paraiškos dėl nuolatinio gyventojo statuso, ir ragina išvengti „nereikalingo netikrumo“. EP nariai ragina britų vyriausybę aiškiai nurodyti, ką ji laiko „pagrįstomis priežastimis“ pateikti prašymą po šio termino. Jie taip pat reiškia nerimą dėl ribotų galimybių ES piliečiams pateikti tokį prašymą.

Europarlamentarai mano, kad papildomo aiškumo suteiktų dokumentas, įrodantis ES piliečio teisę gyventi šalyje po pereinamojo laikotarpio. Toks dokumentas apsaugotų ES piliečius nuo galimos diskriminacijos darbe ar nuomojantis būstą, pažymi europarlamentarai.

Savo ruožtu EP nariai susirūpinę dėl numatytos JK institucijos, kuri prižiūrės susitarimo įgyvendinimą, nepriklausomumo ir gebėjimo veikti. Jų nuomone, naudingiau būtų šiam tikslui sukurti bendrą EP ir JK parlamento struktūrą.

EP kviečia visas 27-ias ES šalis ir JK vykdyti informacines kampanijas apie piliečių teises ir jų statuso pokyčius po „Brexit“. Parlamentas taip pat ragina ES valstybes užtikrinti teisinį tikrumą jose gyvenantiems JK piliečiams.

Europarlamentarai apgailestauja dėl Londono pareiškimo, kad laisvas asmenų judėjimas nebebus taikomas po pereinamojo laikotarpio. Jie pabrėžia, kad ateities susitarimas dėl būsimų ES ir JK santykių turėtų apimti ir plataus užmojo nuostatas dėl asmenų judėjimo.

ES ir JK susitarimo dėl išstojimo antrojoje dalyje sutarė ginti JK gyvenančių ES piliečių ir 27-iose ES valstybėse gyvenančių JK piliečių bei jų šeimos narių teises. Susitarime numatyta, kad bus išlaikytos ir perkeltos visos socialinio draudimo teisės, o piliečių teisės bus užtikrinamos visą jų gyvenimą. Sutarta, kad susitarimo įgyvendinimo administracinės procedūros bus skaidrios ir racionalios, o visos formos – trumpos ir paprastos. Procesą prižiūrės nepriklausoma institucija, kurios įgaliojimai atitiks Europos Komisijos įgaliojimus šioje srityje.


JK gyvena apie 3,2 mln. ES piliečių, o 27-iose ES valstybėse – per 1,2 mln. britų.