ES atsakas į krizę: europarlamentarai patvirtino papildomas lėšas 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europarlamentarai laikosi atsargumo priemonių ir balsuoja per atstumą. © European Union 2020 - EP  

Europos Parlamentas skubos tvarka patvirtino Išplėstinę atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą, kuri leis lanksčiai ir efektyviai skirti daugiau ES lėšų kovai su COVID-19.

Dalis jos priemonių leis lanksčiau naudoti ES lėšas. ES šalys galės perskirstyti trijų pagrindinių sanglaudos fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo) lėšas tarp skirtingų kategorijų regionų ir pirmenybinių sričių. Išimtiniais atvejais nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. bus galima ES lėšomis visiškai finansuoti sanglaudos politikos programas, susijusias su COVID-19 pandemija. Paprastesnis programų patvirtinimas leis greičiau panaudoti lėšas ir atlikti jų auditą. Ūkininkai galės pasinaudoti paskolomis ar garantijomis palankiomis sąlygomis išlaidoms iki 200 tūkst. eurų. Nepanaudotas su žemės ūkiu susijusias kaimo plėtros lėšas bus galima nukreipti kovai su COVID-19. Už šį pasiūlymą balsavo 689 EP nariai, prieš – 6, susilaikė 1.


Kitos EP priimtos priemonės skirtos sušvelninti COVID-19 protrūkio padarinius žuvininkystės ir akvakultūrų sektoriuose. Jos apima paramą žvejams ir akvakultūrų augintojams, kurie buvo priversti laikinai nutraukti ar sumažinti veiklą, taip pat gamintojų organizacijoms, priverstoms laikinai saugoti žuvininkystės ir akvakultūrų produktus. Be to, bus galima lanksčiau perskirstyti ES šalims skirtas operacines lėšas, lengviau paremti naujus žvejus ir žvejojančius be valties bei padėti atokiausiems regionams. Už šį pasiūlymą balsavo 671 europarlamentaras, prieš – 10, o susilaikė 15.

Dar kitos priemonės leis užtikrinti nenutrūkstamą Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo veiklą. Jos apima galimybę finansuoti apsaugos priemonių tiekimą nepasiturintiems gyventojams, teikti jiems pagalbą maistu ir kuponais (įskaitant elektroninius), laikiną 100 proc. finansavimą iš ES biudžeto, taip pat lengvesnį ataskaitų teikimą ir auditą per pandemiją. Už iš dalies pakeistą pasiūlymą balsavo 686 europarlamentarai, prieš – 7, o susilaikė 3.


Šias priemones dar turi formaliai patvirtinti ES Taryba, su kuria jau pasiektas neoficialus susitarimas. Jos įsigalios artimiausiomis dienomis, kai bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.