EP smerkia rasizmą ir ragina pažaboti rasinį smurtą 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Visuomenėje neturi būti vietos rasizmui ir diskriminacijai, pažymi Europos Parlamentas  

Visuomenėje neturi būti vietos rasizmui ir diskriminacijai, pažymi Europos Parlamentas (EP). Penktadienį priimtoje rezoliucijoje ES raginama ryžtingai kovoti su rasinio smurto apraiškomis.

Europarlamentarai griežtai smerkia „pasibaisėtiną“ George Floyd mirtį JAV ir panašius atvejus visame pasaulyje. Jie ragina JAV valdžios institucijas kovoti su struktūriniu rasizmu ir nelygybe, kritikuoja pareigūnų veiksmus, nukreiptus prieš taikius protestuotojus ir žurnalistus, taip pat prezidento Donald Trump grasinimus dislokuoti armiją bei „neapykantą kurstančią retoriką“.

EP nariai remia visame pasaulyje vykstančius masinius protestus prieš rasizmą ir diskriminaciją, tačiau kartu smerkia „kai kurių smurtaujančių demonstrantų plėšikavimo, padegimo, vandalizmo ir valstybinės bei privačios nuosavybės naikinimo atvejus“. Jie reikalauja viešai pasmerkti „neproporcingą jėgos naudojimą ir rasistines tendencijas teisėsaugos srityje“, taip pat nubausti policijos brutalumo ir piktnaudžiavimo kaltininkus.

ES šalys įspėjamos nenaudoti rasinio ir etninio profiliavimo vykdant baudžiamąją teisę, kovojant su terorizmu ir kontroliuojant imigraciją. Naujosios technologijos šiose srityse taip pat neturi diskriminuoti rasinių ir etninių mažumų. Europarlamentarai pažymi, kad policija ir teisėsaugos institucijos privalo rodyti kovos su rasizmu ir diskriminacija pavyzdį, taip pat ragina sustiprinti darbuotojų mokymus šiais klausimais ir priimti į darbą įvairesnės kilmės žmonių.

Europarlamentarų įsitikinimu, ES institucijos ir valstybės turėtų oficialiai pripažinti buvusias neteisybes ir nusikaltimus žmoniškumui, padarytus prieš juodaodžius, kitų rasių žmones bei romus. EP laiko vergovę nusikaltimu žmoniškumui, taip pat siūlo įtraukti juodaodžių ir kitų rasių žmonių istoriją į mokyklų programas. Kartu Parlamentas ragina Europos Vadovų Tarybą (EVT) „nedelsiant baigti derybas dėl Horizontaliosios direktyvos dėl nediskriminavimo“, kurią ES šalys blokavo nuo tada, kai Europos Komisija (EK) ją pristatė 2008 m.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad rasistinei ir ksenofobinei kalbai saviraiškos laisvė netaikoma. EP nariai apgailestauja, kad ekstremistinės ir ksenofobinės politinės jėgos visame pasaulyje vis dažniau naudojasi „istorinių, statistinių bei mokslinių faktų iškraipymu ir naudoja simboliką bei retoriką, atspindinčią totalitarinės propagandos aspektus, įskaitant rasizmą, antisemitizmą ir neapykantą mažumoms“.

Už šią rezoliuciją balsavo 493 EP nariai, prieš buvo 104, o susilaikė 67. ES Pagrindinių teisių agentūros duomenimis, žmonės visoje ES patiria plataus masto priekabiavimą ir diskriminaciją dėl įsitvirtinusių išankstinių nuostatų, taip pat diskriminacinį etninį profiliavimą dėl odos spalvos ar religinių įsitikinimų. Vienas iš penkių juodaodžių ir beveik trys iš dešimties žydų patiria priekabiavimą.