Europos Parlamentas patvirtino ekologiškų investicijų kriterijus 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį nustatė, kurias investicijas bus galima vadinti ekologiškomis ir „žaliosiomis“.

EP priimtas teisės aktas padės kovoti su situacijomis, kai projektai yra pristatomi kaip ekologiški, tačiau iš tikrųjų tokie nėra.

Ekologiški projektai turės atitikti bent vieną iš šešių aplinkosaugos tikslų ir nekenkti likusiems. Šie tikslai – tai klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos, tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas bei apsauga, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencija ir kontrolė, taip pat biologinės įvairovės bei ekosistemų apsauga ir atkūrimas.


Projektai, nesuderinami su klimatui neutralia ekonomika, tačiau būtini pereinant prie jos, bus klasifikuojami kaip „pereinamieji“ arba „įgalinantieji“. Projektai, susiję su iškastiniu kietuoju kuru (akmens anglimi ar rusvąja anglimi), tokie būti negalės. Atominės energetikos ar gamtinių dujų projektai galės būti tokiais pripažinti, jei jie nekenks aplinkai daugiau nei jai pasitarnaus. Šį principą tiksliau apibrėš Europos Komisija.


„Priimtos taisyklės iš esmės pakeis kovą su klimato kaita. Tai yra pirmasis žingsnis siekiant, kad investicijos prisidėtų prie perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos“, – pažymėjo EP Aplinkos komiteto derybininkė Sirpa Pietikainen (Europos liaudies frakcija, Suomija). „Visi finansiniai produktai, pateikiami kaip tvarūs, turės atitikti griežtus ES kriterijus. Taip pat įpareigojome Europos Komisiją iki 2021 m. pabaigos priimti aplinkai kenksmingos veiklos apibrėžimą“, – pridūrė EP Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešėjas Bas Eickhout (Žalieji, Nyderlandai).


ES išsikėlė plataus užmojo kovos su klimato kaita tikslus ir įsipareigojo pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos iki 2050 m. Norint pasiekti 2030 m. klimato ir energetikos tikslus, ES reikės 260 mlrd. eurų papildomų metinių investicijų. Gegužę priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai paragino įgyvendinant ES ekonomikos gaivinimo programą pirmenybę teikti investicijoms į Žaliąjį kursą.