EP ragina užtikrinti geresnes darbo sąlygas sezoniniams darbuotojams 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Penktadienį Europos Parlamentas (EP) paragino imtis skubių veiksmų užtikrinti sezoninių ir kitų iš užsienio atvykusių darbuotojų sveikatos apsaugą ir teisingas darbo sąlygas pandemijos metu.

Europarlamentarai prašo Europos Komisiją skubiai ištirti minėtų darbuotojų sveikatos ir saugos padėtį, įskaitant laikinojo įdarbinimo agentūrų ir subrangovų vaidmenį, prireikus pasiūlyti ES teisės aktų pakeitimus ir užtikrinti, kad pernai įkurta Europos darbo institucija pradėtų visapusiškai veikti. Kartu raginama kuo greičiau susitarti dėl ES socialinės apsaugos koordinavimo, kad būtų galima griežčiau kovoti su piktnaudžiavimu ir iš užsienio atvykusių darbuotojų išnaudojimu. ES valstybės taip pat turėtų sustiprinti šios srities patikras bei užtikrinti kokybišką iš užsienio atvykusių darbuotojų būstą, kuris turėtų būti nesusietas su jų atlygiu, įsitikinę europarlamentarai.


Iš viso daugiau kaip 17 mln. ES piliečių gyvena ir dirba toje ES šalyje, kurios pilietybės jie neturi. Laisvas darbuotojų judėjimas ir teisė įsidarbinti kitoje Sąjungos šalyje yra pamatinis ES principas. Šiems darbuotojams galioja priimančiosios šalies įstatymai ir privalo būti užtikrintos vienodos sąlygos su vietos darbuotojais, draudžiama juos diskriminuoti dėl pilietybės, kai tai susiję su įdarbinimu, užmokesčiu ar kitomis socialinėmis sąlygomis. Vis dėlto tiek ekonominė krizė, tiek ES šalių priemonės, skirtos užkirsti kelią viruso plitimui, labai paveikė sezoninius darbuotojus. Didelė jų dalis dirba pagal trumpalaikes sutartis, kurios suteikia mažai garantijų dėl darbo vietos ir neužtikrina pakankamos socialinės apsaugos.


Už šią rezoliuciją balsavo 593 europarlamentarų, prieš 34, susilaikė 38. Tikimasi, kad Europos Komisija pateiks sezoninių ir pasienio darbuotojų apsaugos gaires artimiausiu metu.